25. Yerel Hayvan Korma Görevlisi Olmanız İçin Önemli Bilgilendirme ve Örnek Müracaat Yazısı

25. Yerel Hayvan Korma Görevlisi Olmanız İçin Önemli Bilgilendirme ve Örnek Müracaat Yazısı

yhg_olmaniz_icin_onemliBelediyelerin ve DKMP İl Müdürlüklerinin ENGELLEMELERİNE ve ZORA KOŞMALARINA rağmen,  yasal haklarınızı bilerek mutlaka Yerel Hayvan Koruma Görevlisi olmalısınız. Çünkü, katil belediyelerin, “size barınağa giriş yasağı koyamamaları, meydanı boş bulup hayvanları zehirleyip yok edip, barınaklarda açlığa mahkum etmemeleri için ve sizin yasal görevlerinizi kullanmanızı engelleyememeleri” için, Hayvanları Koruma Kanunu’nun GÖNÜLLÜLERE verdiği bu çok önemli YETKİLENDİRMEYİ ve KİMLİĞİ kullanalım. Herkes YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİSİ olmalı.
Nesrin Çıtırık/ HayKonfed Başkanı

ÖNEMLİ BİLGİLER:
Hem DKMP Müdürlükleri, YASAL GÖREVLERİNİ kanuna aykırı olarak Belediyelere pas edip,  belediyeler de olmadık zorluklar çıkartarak yasayı da ihlal ederek, YHKG Seminerlerinin açılmaması için direniyorlar.
Herkesin bilmesi gereken HUSUS: Bu seminerler İŞ edindirme veya mesleki bir formasyon verme veya mesleki bilgileri geliştirme seminerleri değildir. İlk okul mezunundan üniversite hocalarına kadar, 18 yaşlarda 70 yaşlara kadar olan ÇOK GENİŞ SOSYAL EKONOMİK VE EĞİTSEL bir yelpazeyi kapsamaktadır. Eğitimin ana amacı Yerel Hayvan Koruma Görevlilerine, hayvanların korunmasında KENDİ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ile başta belediyeler ve DKMP olmak üzere KURUMLARIN görevlerini ve kendileri ile olan iletişimleri konusunu genel olarak BİLGİLENDİRMEKTİR. Yasanın 7 yerinde Belediyeler ve DKMP Müdürlüklerinin STK lar, gönüllüler ve YHKG ile iletişim içinde çalışmaları yer almaktadır.
İşte bu seminerde bu iletişimin hangi hak ve yetkiler ile kurumların görevleri çerçevesinde TALEP EDİLECEĞİ bilgilendirmesi yapılmalıdır.
Belediyelerin görevlerini ve kendisi ile hangi konularda iletişim içinde çalışacağını bilmeyen YHKG bunu nasıl talep edecek?
DKMP ın görevlerini ve kendisi ile iletişimini bilmeyen YHKG bunu nasıl talep edecek?
Onun için ANA TALEBİMİZ, Avrupa Sözleşmeleri ve kanunun HUKUKÇULARI ilgilendiren genel maddelerini değil, YHKG ni ilgilendiren HAK ve GÖREVLERE ilişkin bilgilendirme yapılmalıdır.
Ayrıca, son zamanlarda CAYDIRMA politikası olarak, bu genel bilgilendirme seminerleri 2-3 ve daha fazla güne yayılmaktadır. Bir iş ve mesleki formasyon amaçlamayan ve anlamda BİR SERTİFİKA MEZUNİYET BELGESİ vermeyen, genel haklara yönelik bir seminerin en uzun süresi azami 4 saat olmalıdır.

Lüften bu ön bilgileri dikkatle okuyunuz ve aşağıdaki yazıya göre DKMP İl Şube Müdürlüklerine müracaatlarınız yapınız:
1. Herkes DKMP İl Şube Müdürlüğüne doğrudan başvurup 5199 Sayılı Kanununa göre, eğitim seminerine katılıp “Yerel Hayvan Koruma Görevlisi” olmayı talep etmelidir. Müracaat için tek merci DKMP İl Şube Müdürlüğüdür. Belediyeler müracaat alamazlar. Müracaatları DKMP Müdürlükleri ilk İl Hayvanları Koruma Kuruluna getirir ve kurul da müracaatları değerlendirerek EĞİTİM SEMİNERİ için karar verir.
2. Belediyeler sadece İl Hayvanları Koruma Kurulunda karar altına alınmış olan  EĞİTİM SEMİNERİNİ organize etmekle yükümlüdür. Kesinlikle müracaat alamazlar, başka da bir yetkileri yoktur.
3. Eğitim semineri sonrası İl Hayvanları Koruma Kurulu gönüllüleri YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİSİ olarak yetkilendirir, DKMP İl Müdürlükleri de bu yetkilendirme sonrası resmi onaylı KİMLİK KARTLARINI en kısa zamanda 1 yıl süreli geçerli olmak üzere gönüllülere verirler.
4. İl Hayvanları Koruma Kurulunun her 3 ayda bir toplanması YASAL HÜKÜMDÜR. Buna bağlı olarak senede 4 kez YHKG semineri açılabilir. 3 ayda bir toplanmayan kurul valiliğe şikayet edilmelidir.
5. Başvuranlardan diploma veya bir STK ya üyelik istenmesi, eğitim semineri sonunda İMTİHAN yapılması gibi hususlar YASAYA TAMAMEN AYKIRIDIR. Şikayet edilmelidir.
6. Seminer açılmasında SAYI alt veya üst SINIRI yoktur. TEK kişi için bile eğitim semineri verilir.

Fakat, DKMP İl Müdürlükleri ve Belediyeler karşılarında “resmi gönüllü kimlik kartı taşıyan, güçlü hayvan severler” görmek istemedikleri için, gönüllülere zorluk çıkartırlar. Yasayı bilerek buna fırsat vermeyiniz

Aşağıda ki KANUN ve YÖNETMELİK MADDELERİNİ EZBERLEYİNİZ. Yönetmelik maddelerinde göreceğiniz gibi hem belediyeler hem de DKMP Müdürlükleri “Yerel Hayvan Koruma Görevlileri” ile birlikte çalışmak, işbirliği yapmak” zorundadırlar.
Ekteki ÖRNEK MÜRACAAT yazısını DKMP İl Şube Müdürlüklerine yollayın,ne zaman İl Hayvanları Koruma Kuruluna gireceğini sorun ve  telefonla ayrıca takip edin ve seminer sonrası KİMLİK KARTLARINIZIN verilmesinin uzatılmasına izin vermeyin.

Nesrin Çıtırık
HayKonfed Başkanı.
www.haykonfed.org
===================================
ORMAN SU İŞLERİNE YHKG OLMAK İÇİN ÖRNEK YAZI
=================================

KONU: Yerel Hayvan Koruma Görevlisi olma talebim hak.
YASAL DAYANAK: 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Yönetmeliği. Kanun Maddeleri 15- 16- 18, Yönetmelik Maddeleri 4, 5, 6, 7, 11, 17, 18, 19,
DAĞITIM: BİMER, Orman Su İşleri Bakanlığı ve Bölge Müdürlüğü, Valilik ve Belediyeler.

DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE,

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliği 11. Maddesinde yetki ve sorumlulukları belirlenmiş olan “Yerel Hayvan Koruma Görevlisi” seminerine katılarak, gerekli eğitimi ve kimliğimi alarak Yerel Hayvan Koruma Görevlisi olmak istiyorum.

1. Yerel hayvan koruma görevlisinin GÖREV ve SORUMLULUKLARI yönetmelikte”MADDE 11 (a) Bölge ve mahallerindeki sahipsiz hayvanların özellikle kedi ve köpeklerin bakım ve aşılarının yapılması, aşılı hayvanların işaretlenmesinin sağlanması, bölgedeki hayvanların kısırlaştırılması ve aşılandıktan sonra geri bırakılmak veya sahiplendirilmek üzere belediye tarafından kurulan geçici bakım evlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetler kapsamında yerel yönetimlerle eş güdüm sağlamakla, b) Bölgelerindeki lokanta, iş yeri ve fabrika gibi kuruluşlardaki besin maddelerinden sahipsiz hayvanların faydalanmasını ilgili belediye ile işbirliği içinde gerçekleştirmekle, ..” olarak HÜKME BAĞLANMIŞTIR. Bu hüküm gereği hayvanlara yönelik faaliyetleri YHKG kimliği ile daha etkin olarak sürdürmek istiyorum.

2. Müdürlüğünüzün bu konudaki GÖREVLERİ ise yönetmelik 11. MADDESİ “c) DKMP İl Şube Müdürlüğü Yerel hayvan koruma görevlilerinin müracaatlarını değerlendirmekle ve bu görevlilerin hayvan refahı konusunda gerekli eğitimi almalarını sağlamakla, yerel hayvan koruma görevlisi adaylarını il hayvan koruma kurullarına bildirmekle… yükümlüdür” şeklinde hükme bağlanmıştır. BU görevleriniz bağlamında, yasal hakkım olarak müracaatımın ve ekte sunduğum evraklarımın en kısa zamanda İl Hayvanları Koruma Kuruluna sunularak işleme konmasını, Eğitim Seminerinin de en kısa zamanda açılmasını, süreç hakkında tarafıma bilgi verilmesini ve eğitim programından sonra resmi kimlik kartımın verilmesini talep ediyorum.

3. YHKG eğitimi konusunda Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonunun gönüllülere ilettiği yasa maddelerine yönelik hususları da müdürlüğünüz bilgilerine sunuyorum:
“1. Herkes DKMP İl Şube Müdürlüğüne doğrudan başvurup 5199 Sayılı Kanununa göre, eğitim seminerine katılıp “Yerel Hayvan Koruma Görevlisi” olmayı talep etmelidir. Müracaat için tek merci DKMP İl Şube Müdürlüğüdür. Belediyeler müracaat alamazlar. Müracaatları DKMP Müdürlükleri ilk İl Hayvanları Koruma Kuruluna getirir ve kurul da müracaatları değerlendirerek EĞİTİM SEMİNERİ için karar verir.
2. Belediyeler sadece İl Hayvanları Koruma Kurulunda karar altına alınmış olan  EĞİTİM SEMİNERİNİ organize etmekle yükümlüdür. Kesinlikle müracaat alamazlar, başka da bir yetkileri yoktur.
3. Eğitim semineri sonrası İl Hayvanları Koruma Kurulu gönüllüleri YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİSİ olarak yetkilendirir, DKMP İl Müdürlükleri de bu yetkilendirme sonrası resmi onaylı KİMLİK KARTLARINI en kısa zamanda 1 yıl süreli geçerli olmak üzere gönüllülere verirler.
4. İl Hayvanları Koruma Kurulunun her 3 ayda bir toplanması YASAL HÜKÜMDÜR. Buna bağlı olarak senede 4 kez YHKG semineri açılabilir. 3 ayda bir toplanmayan kurul valiliğe şikayet edilmelidir.
5. Başvuranlardan diploma veya bir STK ya üyelik istenmesi, eğitim semineri sonunda İMTİHAN yapılması gibi hususlar YASAYA TAMAMEN AYKIRIDIR. Şikayet edilmelidir.
6. Seminer açılmasında SAYI alt veya üst SINIRI yoktur. TEK kişi için bile eğitim semineri verilir.
Fakat, DKMP İl Müdürlükleri ve Belediyeler karşılarında “resmi gönüllü kimlik kartı taşıyan, güçlü hayvan severler” görmek istemedikleri için, gönüllülere zorluk çıkartırlar. Yasayı bilerek buna fırsat vermeyiniz”

Başvurumun bu hususlar çerçevesinde değerlendirilmesi ve ekte 2 adet fotoğraf, kimlik fotokopim ve açık adresim ve iletişim bilgilerim ile ile işleme konmasını talep ederim.
Müracaatıma 4982 sayılı yasalar gereği, konuya ilişkin çalışmaların ne zaman başlayacağı, eğitimin ve kimlik kartlarımızın ne zaman verileceği konusunda bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.

İsim, Soyisim:
TC Kimlik Numarası:
Açık Adres.
Telefon:
======================================
Ek…1… 5199 Hayvanları Koruma Kanunu ve Yönetmeliği ilgili maddeleri
Ek….2…2 Adet Fotoğraf, Kimlik Fotokopisi, İletişim Bilgileri

======================================
YASAL DAYANAK
Hayvanları Koruma Kanunu’nunda İlgili Maddeler:
======================================
İl hayvanları koruma kurulu çalışma koşulları:
KANUN MADDE 15. – Her ilde il Hayvanları Koruma Kurulu, valinin başkanlığında, sadece hayvanların korunması ve mevcut sorunlar ile çözümlerine yönelik olmak üzere toplanır. Bu toplantılara; a) Büyükşehir belediyesi olan illerde büyükşehir belediye başkanları, büyükşehire bağlı ilçe belediye başkanları, büyükşehir olmayan illerde belediye başkanları, b) İl çevre ve orman müdürü, c) İl tarım müdürü, d) İl sağlık müdürü, e) İl millî eğitim müdürü, f) İl müftüsü, g) Belediyelerin veteriner işleri müdürü, h) Veteriner fakülteleri olan yerlerde fakülte temsilcisi, ı) Münhasıran hayvanları koruma ile ilgili faaliyet gösteren gönüllü kuruluşlardan valilik takdiri ile seçilecek en çok iki temsilci, j) İl veya bölge veteriner hekimler odasından bir temsilci, Katılır. Kurul başkanı gerekli gördüğü durumlarda konuyla ilgili olarak diğer kurum ve kuruluşlardan yetkili isteyebilir. İl hayvan koruma kurulu sekretaryasını, il çevre ve orman müdürlüğü yürütür. Kurul, çalışmalarının sonucunu, önemli politika, strateji, uygulama, inceleme ve görüşleri Bakanlığa bildirir. İllerde temsilciliği bulunmayan kuruluş var ise il hayvan koruma kurulları diğer üyelerden oluşur. Kurul, kurul başkanı tarafından toplantıya çağrılır. İl hayvan koruma kurulunun çalışma esas ve usulleri Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

İl Hayvanları Koruma Kurul Görevleri:

KANUN MADDE 16. – İl Hayvanları Koruma Kurulu görevleri
a) Hayvanların korunması ve kullanılmasında onların yasal temsilciliği niteliği ile bu Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek, b) İl sınırları içinde hayvanların korunmasına ilişkin sorunları belirleyip, koruma sorunlarının çözüm tekliflerini içeren yıllık, beş yıllık ve on yıllık plân ve projeler yapmak, yıllık hedef raporları hazırlayıp Bakanlığın uygun görüşüne sunmak, Bakanlığın olumlu görüşünü alarak hayvanların korunması amacıyla her türlü önlemi almak, c) Hazırlanan uygulama programlarının uygulanmasını sağlamak ve sonuçtan Bakanlığa bilgi vermek, d) Hayvanların korunması ile ilgili olarak çeşitli kişi, kurum ve kuruluşların il düzeyindeki faaliyetlerini izlemek, yönlendirmek ve bu konuda gerekli eşgüdümü sağlamak, e) İlde kurulacak olan hayvan bakımevleri ve hayvan hastanelerini desteklemek, geliştirmek ve gerekli önlemleri almak, ==========f) Yerel hayvan koruma gönüllülerinin müracaatlarını değerlendirmek, g) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetler düzenlemek, j) Bu Kanuna göre çıkarılacak mevzuatla verilecek görevleri yapmak, İle görevli ve yükümlüdür.

====================================
KANUNDA Yerel hayvan koruma görevlilerinin sorumlulukları
KANUN MADDE 18. – Özellikle kedi ve köpekler gibi sahipsiz hayvanların kendi mekânlarında, bulundukları bölge ve mahallerde yaşamaları sorumluluğunu üstlenen gönüllü kişilere yerel hayvan koruma görevlisi adı verilir.
Bu görevliler, hayvan koruma dernek ve vakıflarına üye ya da bu konuda faydalı hizmetler yapmış kişiler arasından İL HAYVAN KORUMA KURULU tarafından her yıl için seçilir. Yerel hayvan koruma görevlileri görev anında belgelerini taşımak zorundadır ve bu belgelerin her yıl yenilenmesi gerekir. Olumsuz faaliyetleri tespit edilen kişilerin belgeleri iptal edilir. Yerel hayvan görevlilerinin görev ve sorumluluklarına, bu kişilere verilecek belgelere, bu belgelerin iptaline ve verilecek eğitime ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
===============================
YÖNETMELİKTE YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİLİĞİ VE İLGİLİ KURUMLARA İLİŞKİN MADDELER

YÖNETMELİK MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
ii) Yerel hayvan koruma görevlisi: Özellikle kedi ve köpekler gibi sahipsiz hayvanların kendi mekânlarında, bulundukları bölge ve mahallerde yaşam sorumluluğunu üstlenen ve İL HAYVAN KORUMA KURULUNCA YETKİLENDİRİLEN gönüllü kişileri,

YÖNETMELİK MADDE 11 – (1) Yerel hayvan koruma görevlileri görevleri;
a) Bölge ve mahallerindeki sahipsiz hayvanların özellikle kedi ve köpeklerin bakım ve aşılarının yapılması, aşılı hayvanların işaretlenmesinin sağlanması, bölgedeki hayvanların kısırlaştırılması ve aşılandıktan sonra geri bırakılmak veya sahiplendirilmek üzere belediye tarafından kurulan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetler kapsamında yerel yönetimlerle eşgüdüm sağlamakla, b) Bölgelerindeki lokanta, işyeri ve fabrika gibi kuruluşlardaki besin maddelerinden sahipsiz hayvanların faydalanmasını ilgili belediye ile işbirliği içinde gerçekleştirmekle, c) Görevleri kapsamında tespit ettikleri olumsuzlukları il müdürlüğüne bildirmekle,
ç) Bir yıl boyunca yaptıkları çalışmaları ARALIK AYI içerisinde bir rapor halinde il müdürlüğüne vermekle, d) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanları koruma amacına yönelik olarak geçici bakımevi yararına sosyal etkinlikler düzenlenmesine yardım etmekle, e) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması ile ilgili konularda halkı aydınlatmak amacıyla dergi, broşür ve benzeri yayınların çıkarılmasında yerel yönetimlere yardımcı olmakla görevli ve sorumludur.

Yerel hayvan koruma görevlilerine verilecek EĞİTİM ile ilgili esaslar
MADDE 17 – (1) Yerel hayvan koruma görevlileri, sahipsiz hayvanların bakımı ve korunması ile ilgili olarak; İL HAYVAN KORUMA KURULU kararı doğrultusunda yerel yönetimler tarafından DÜZENLENEN eğitim programına katılırlar. Eğitime tâbi tutulduktan sonra bu kişilere yerel hayvan koruma görevlisi kimlik kartı belgesi verilir. Yerel hayvan koruma görevlileri, ikamet ettikleri il dışında diğer bir ilde yerel hayvan koruma görevliliği hususunda başvuruda bulunamaz. Görevine uygun faaliyetlerde bulunmadığı, il hayvan koruma kurulu tarafından tespit edilenlerin yerel hayvan koruma görevliliği kimlik kartları iptal edilir.

Yerel hayvan koruma görevlilerine verilecek eğitim kursunda görev alacak personelde aranacak şartlar
YÖNETMELİK MADDE 18 – (1) Yerel hayvan koruma görevlilerine verilecek eğitim kursunda; a) Konu ile ilgili üniversitelerin öğretim elemanları, b) İl müdürlüğünde konu ile ilgili uzman personel, c) Yerel yönetimlerin konu ile ilgili uzman personeli, ç) Tarım il müdürlüğünde konu ile ilgili uzman personel, d) Bölge veteriner hekimler odasınca görevlendirilecek konu ile ilgili veteriner hekimler eğitici olarak görev alır.

YÖNETMELİK MADDE 19 – (1) Yerel hayvan koruma görevlilerine verilecek eğitim programı aşağıdaki konulardan oluşur.
a) Ev ve Süs Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi. b) 5199 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik. c) Hayvan davranışı. ç) Hayvan bakımı ve beslenmesi. d) Hasta hayvanların tanınması hakkında genel bilgiler. e) Hayvanların kısırlaştırılması, aşılanması, işaretlenmesi, sahiplenilmesi ile ilgili
==========================================

YÖNETMELİK MADDE 5 – (1) İl Müdürlüğü;
a) Hayvanların korunması ve refahının sağlanması ile ilgili olarak kurum ve kuruluşların il düzeyindeki faaliyetlerini izlemekle, yönlendirmekle ve bu konuda gerekli koordinasyonu sağlamakla, b) Yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yaparak sahipsiz hayvanların kontrolünü takip etmekle,
c) Yerel hayvan koruma görevlilerinin müracaatlarını değerlendirmekle ve bu görevlilerin hayvan refahı konusunda gerekli eğitimi almalarını sağlamakla, YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİSİ ADAYLARINI İL HAYVAN KORUMA KURULUNA bildirmekle, ç) Olumsuz faaliyetleri tespit edilen yerel hayvan koruma görevlileri ile ilgili olarak il hayvan koruma kuruluna belgelerinin iptali için talepte bulunmakla, d) İl hayvan koruma kurulunun çalışmalarına katılmakla, e) Sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ile ilgili faaliyetleri, belediyelerle ve gönüllü kuruluşlarla eşgüdüm sağlayarak yaptırmakla, f) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetleri belediye, gönüllü kuruluş ve yerel hayvan koruma görevlileri ile koordineli olarak düzenlemekle, g) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar ile ilgili olarak belediyelerce geçici bakımevlerinin oluşturulmasını sağlatmakla, ğ) Bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak için gerekli denetimleri yapmakla ve denetim sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara 5199 sayılı Kanunun ilgili maddesinde geçen hükümleri uygulamakla, h) Denetim elemanlarınca, hayvanlarına eziyet veren hayvan sahiplerine gerekli yasal işlemleri yapmak suretiyle hayvanlarına el koymakla, uygun bir geçici bakımevine gönderilmesini sağlayarak koruma altına almakla ya da sahiplenilmesini sağlamakla, görevli ve sorumludur.

=========================================

YÖNETMELİK MADDE 6 – (1) İL HAYVAN KORUMA KURULU
f) Yerel hayvan koruma görevlilerinin MÜRACAATLARINI değerlendirmek ve bu görevlilerin hayvan refahı konusunda gerekli eğitimi almaları hususunda il müdürlüğü ile işbirliği yaparak her türlü koordinasyonu sağlamakla,
Toplantı usulü
YÖNETMELİK MADDE 36 – (1) Kurul üç ayda bir başkanın çağrısı üzerine, üyelerin en az üçte iki çoğunluğuyla toplanır. Gerektiğinde olağanüstü toplantılar yapılabilir.
==========================

YÖNETMELİK MADDE 7 – (1) Belediyeler;
a) Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbî bakımlarının yapılması ve işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması, sahiplendirilenlerinin kayıt altına alınmasıyla, b) Geçici bakımevine gelen hayvanları öncelikle Ek-2 deki Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine kaydederek müşahede altına almakla, gerekli tedavilerin yapılmasını, kısırlaştırıp aşılanmasını ve işaretlenmesini müteakip alındığı ortama bırakmakla, geçici bakımevlerine gelen hayvanların sahiplenilmesi için yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yapmakla, c) Geçici bakımevinde bulunan tüm hayvanların sahiplendirilmesi için belediye ilân panoları ile belediyenin internet ortamı ve diğer tüm yayın organlarında duyuru yapılmasıyla, ç) Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendirilmelerinin yapılması için hayvan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetlerde yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile belediye veteriner hekimlerinin koordinasyonunun sağlanmasıyla, d) Sahipsiz hayvanların beslenmesi amacı
yla, bölgesinde bulunan lokanta, işyeri ve fabrikaların sahiplerinin uygun görmesi halinde işletmelerinde ve mutfaklarında oluşan hayvan beslemeye elverişli besin maddelerinin toplanmasıyla, …

l) YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİLERİNE VERİLECEK EĞİTİMİ ORGANİZE ETMEKLE…. yükümlüdür.

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Kurumlara Yazışmalar ve Çağrılar

28. Diyanet İşleri Başkanlığına ve Müftülüklere Gönderilmek Üzere, 2018 Yılı Ramazan Ayında “Merhamet ve AÇ hayvanlara BİR KAP SU” HUTBESİ okunması TALEBİ, ÖRNEK YAZI İLE:

Vatandaştan ve BELEDİYELERDEN hayvanlara gelen vahşeti durdurmak için “Hayvanlar için Merhamet” mesajlarımızı KİTLELERE ulaştırıp kamuoyu desteği sağlayarak ve resmi kurumları ŞİDDETE karşı harekete geçirebiliriz. Bu bağlamda, Ramazanda “Merhamet ve AÇ

Kurumlara Yazışmalar ve Çağrılar

21. AK Parti İl Başkanlıklarına: 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde, AK Parti Başkanlıklarından Hayvanlar için Bir Dileğimiz Var….

Cumhuriyet tarihinde ilk kez Hayvanları Koruma Kanunu çıkartan AK Parti’nin İl ve İlçe başkanlıklarından EKLİ DİLEKÇEYİ göndererek, ”’Topluma, hayvanlara merhamet ve sevgi mesajları vermelerini, bu kanunu çıkaran bir parti olarak,

Kurumlara Yazışmalar ve Çağrılar

30. Muhtarlar İle Müşterek Çalışmalar Yapmalıyız!

Hayvanlar için olan mücadelemizde, KİTLELERE ulaşıp TOPLUM desteğini kazanacak çalışmalar yapmadık. Oysa topluma ulaşmanın doğrudan yolu, MUHTARLARA ulaşmak, destek istemekti. Onlara hep kedi ve köpeklerden ŞİKAYET gitti. Biz sorunun görev