5199 Değişmeli ! Kanal B Haber’de…

5199 Değişmeli ! Kanal B Haber’de…

“Yasa değişsin! diyenler, TEHLİKENİN farkına varmalısınız… Mevcut kanunlaşması istenen tasarıda sadece “ŞAHISLAR ceza kapsamına” giriyor. Belediyeler CEZA kapsamına girmiyor….. Yasa böyle çıkarsa, artık belediyelerin VURMA, ZEHİRLEME, KALI DAĞLARA ATMA, BARINAKLARDA AÇLIKLA ÖLDÜRME gibi VAHŞETLERİNE kimse engel olamaz. BELEDİYE VAHŞETİ şahıslardan gelen vahşetin 1000 misli daha fazla. ====!!====Kampanya söylemine mutlaka BELEDİYELER de ceza kapsamına alınmalı söylemi eklenmeli… =====Orman Su İşleri Bakanlığı, öldüren, yok eden, zehirleyen belediyeler üzerinde YETKİLİ değil. Bunu bizzat GENEL MÜDÜRLÜK yazısında bakanlık belirtiyor. ===Kanun değişsin diye herkesin haykırması, kanunu BELEDİYELERİ CEZA KAPSAMINA ALMADAN çıkarmak isteyen bakanlık ve kurumların EKMEĞİNE YAĞ sürüyor. ====== Değişsin denen bu tasarıda ise BAKANLIĞIN belediyeler üzerinde yetkili olması veya öldüren belediyelerin, görevlilerin CEZA ALMASI diye bir husus yok… Bakanlık da bunu KOYMAMAKTA direniyor…. =====Ezbere YASA DEĞİŞSİN denmesi, HAYVANLARA İHANET. Tasarı böyle geçerse, BELEDİYELER DAHA YOĞUN ÖLDÜRMEYE başlayacaklar, herkesin haberi olsun. ===== Bakanlığın BELEDİYELER üzerinde yetkisi olmadığı YAZISINI OKUYUN:

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Sayı: 74131067-445.01-156974 Tarih : 27.07.2015

Konu: İl Hayvanları Koruma Kurulu Kararları 5. Bölge Müdürlüğüne
İlgi: 5. Bölge Müdürlüğü’nün 22.06.2015 tarihli ve 25917366-445-133235 sayılı yazısı
………………………………………
Ancak bütün bu sorumluluklara rağmen yönetimlerin geçici hayvan bakım evi yapmadığı takdirde 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümleri doğrultusunda ========DİREK OLARAK İDARİ YAPTIRIM UYGULAMAYA YÖNELİK AMİR HÜKMÜN BULUNMADIĞI======== ı hususunda:
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Hayrettin YILDIRIM
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı ///////