27. VALİLİK ve BELEDİYEYE: Belediye Zabıtasının Sahipli-Sahipsiz Hayvana Müdahalesi YASAYA Aykırıdır.

27. VALİLİK ve BELEDİYEYE: Belediye Zabıtasının Sahipli-Sahipsiz Hayvana Müdahalesi YASAYA Aykırıdır.

zabita_hayvan_toplayamazBAZI kanun tanımaz Belediye Başkanları, ZABITAYI adeta KİRALIK KATİL olarak kullanmakta, sahipsiz hayvanları ZABITAYA toplatıp yok ettirmekte, sahipli hayvanlar için de zabıtayı kapıya yollamaktalar. Onları besleyen gönüllülere de baskı yaptırtmakta, ve hatta daha da ileri giderek evdeki hayvanlar için de kapıya ZABITAYI yollamaktadır
Kanunları öğrenin ve ZABITAYI görevi kötüye kullanmaktan valilik ve kaymakamlığa şikayet ederek soruşturma açtırın.
Kapınıza gelen zabıta bahçenize girer veya size baskı uygularsa, hanenize gelerek size baskı uyguladığı, resmi kıyafetini kullanarak sizi zorlaması ve haneye tecavüzden dolayı KARAKOLA ŞİKAYETTE bulunun.
Yazılarınızı bize de yollayın ki biz de bu vicdansızların hayvanlarımıza uzanan ellerini KANUN MADDELERİ İLE YAKALIM.

Aşağıda 3 hazır ÖRNEK yazı var, DİKKATLE OKUYUN ve YAŞADIĞINIZ SORUNA ÇOK DİKKATLE UYARLAYIN:

==== 1. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA gönderilecek “ZABITANIN SAHİPLİ HAYVANA” müdahale etmesinin YASALARA AYKIRILIĞINI ANLATAN ÖRNEK UYARI YAZISI. (Eğer zabıtanın sahipli hayvana somut müdahalesi olmuşsa, o zaman şikayet edilecek zabıtaların isimleri yazılıp, olay anlatılıp, madde olarak eklenip o ismi verilen zabıtalar hakkında Belediye Teftiş Kurulunca soruşturma açılması da istenecek) UNUTMAYIN, sahipli hayvanlar konusunda TEK yetkili TCK ya göre Mahkemelerdir.

==== 2. VALİLİK Makamına “ZABITANIN SAHİPSİZ HAYVANA” müdahale etmesinin YASALARA AYKIRILIĞI ve ÖRNEK ŞİKAYET yazısı. UNUTMAYIN, sahipsiz hayvanlar için sadece 2 kurum yetkilidir. Sahipsiz hayvanların yaşam haklarını koruma konusunda Orman Su İşleri Müdürlüğü yetkilidir. İkinci kurum da, yetkileri “KISIRLAŞTIRMA, BAKIM, TEDAVİ ve BESLENMELERİ” ile sınırlanmış olarak belediyelerin veteriner işleri müdürlükleridir.

==== 3. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA zabıtanın “SAHİPSİZ hayvanlara BESLEME YAPAN GÖNÜLLÜLERE” de müdahale edemeyeceğine dair ÖRNEK yazı. Sahipsiz hayvanların beslenmeleri ise, belediyelerin yasaya göre gönüllülerle birlikte yapmaları gereken ANA GÖREVLERİ arasındadır.

Lütfen ŞİKAYET YAZILARINIZI bize de yollayın ki, yazışmaya katılalım ve telefonla da ayrıca BELEDİYE yetkililerini uyaralım.

Unutmayın, BİLGİ İKTİDARDIR…
Nesrin ÇITIRIK
Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı.
nesrincitirik11@gmail.com
Web sitesi paylaşımı için LİNKİ TIKLAYINIZ:
http://www.haykonfed.org/…/27-valilik-ve-belediyeye-beledi…/
=========================================
=========================================

==== 1. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA gönderilecek “ZABITANIN SAHİPLİ HAYVANA” müdahale etmesinin YASALARA AYKIRILIĞINI ANLATAN ÖRNEK UYARI YAZISI. (Eğer zabıtanın sahipli hayvana somut müdahalesi olmuşsa, o zaman şikayet edilecek zabıtaların isimleri yazılıp, olay anlatılıp, madde olarak eklenip o ismi verilen zabıtalar hakkında Belediye Teftiş Kurulunca soruşturma açılması da istenecek) UNUTMAYIN, sahipli hayvanlar konusunda TEK yetkili TCK ya göre Mahkemelerdir.
========================================
========================================

KONU: Belediye zabıta görevlilerinin evde yaşayan sahipli hayvana müdahalesi ve tahliye istemesi hakkında yasal uyarı yazısıdır

YASAL DAYANAK: TC Anayasası Kişilik Haklarının korunması hükmü, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi ve Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi, 6284 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun

GEREĞİ ve BİLGİ İÇİN DAĞITIM: Orman Su İşleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Valilik, Kaymakamlıklar, Belediye Zabıta Müdürlüğü, Orman Su İşleri Bölge ve İl Müdürlükleri.

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA,
Belediyeniz Zabıta görevlilerinin sahipli hayvana müdahale ederek, hayvanın evden uzaklaştırılması, bakımevine bırakılması, aksi takdirde hayvana el koyacakları ve ceza kesecekleri ikazı ve ihtarda bulunarak görevini kötüye kullanmaları nedeni ile bu yasal uyarı yazısını bilgilerinize sunuyoruz.
Sahipli hayvanlar, ekteki 5237 Nolu Turk Ceza Kanununa göre sahipli hayvan olduğu için MAL kapsamına girmektedir ve dolayısı ile TCK kapsamındadır. Şikayet durumlarında, mal kapsamına giren sahipli köpek veya kedilerin tahliyesi kararı ise bağımsız mahkemelerce verilir.
Bu bağlamda Belediye Zabıta Görevlileri TCK na göre görevi kötüye kullanarak yasayı ihlal etmekte ve yetki aşımı yaparak suç işlemektedirler.
Oysa, sahipli hayvanlara yönelik belediyeye gelen şikayetlere “Bu konuda belediyenin yetkili olmadığı, sahipli hayvanın TCK ya göre mal kapsamına girmesi nedeni ile şikayetçinin mahkemeye baş vurması” şeklinde cevap verilmelidir.

Ayrıca, Kişilik hakkının korunması,T.C. ANAYASASININ beşinci maddesinde devletin temel amaç ve görevleri arasında sayılmıştır. Kişilik hakları, insanın insan olması nedeniyle ve onun korunması için tanınan haklar topluluğudur. Bu haklara karşı maddi ve/veya manevi yönden saldırı halinde, Medeni Kanun’un muhtelif maddelerinde koruma sağlanmıştır. Belediye Zabıtasının, vatandaşın yasalar çerçevesinde baktığı mal kapsamına giren sahipli hayvanına müdahale etmesi, onun KİŞİLİK HAKLARININ İHLAL edilmesi demektir. Suçtur.

Bu bağlamda:
1. Sahipli hayvan için vatandaşın kapısına gelip, üniformasını kullanarak baskı yaparak kişilik haklarını ihlal eden, ayrıca haneye tecavüz suçu işleyen zabıta görevlileri ve onlara emir veren amirleri hakkında “görevi kötüye kullanmaktan” soruşturma açılacağının, yasayı ihlalden adli idari işlem yapılacağının zabıta müdürlüğünde görevli tüm memurlara bildirilmesini talep ediyoruz.
2. Zabıtanın vatandaşın kapısına gelerek, baskı ve psikolojik şiddet uygulaması, vatandaşı başkalarının gözünde sanki suç işlemiş gibi bir duruma düşürmektedir. Öncelikle, 6284 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun 2. maddesi, “şiddeti ve şiddet mağdurunu” açıkça tarif etmiştir. Bu yasa gereği gücünü ve yetkisini yasalardan alan hayvan sahiplerinin baktıkları hayvanlar nedeni ile sözlü ve psikolojik şiddete maruz bırakılması” 6284 Sayılı Kanuna göre SUÇ teşkil etmektedir. Vatandaşın kapısına gelerek resmi kimliğini kullanıp yetkisini aşarak görevini kötüye kullanan ve psikolojik ve sosyal baskı yapan zabıta için vatandaşın savcılığa baş vuru hakkı saklıdır. Belediye yönetimi ve zabıtanın bu yasa konusunda hukuk birimi tarafından bilgilendirilmesini talep ediyoruz.
3. Zabıta, hayvanın sokağa atılması için baskı yaparak Hayvanları Koruma Kanununu ve devletimizin imza atmış olduğu Hayvanların Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşmeleri de ihlal etmektedir. Bu görevlilere, hayvan sahibinin Orman Su İşleri Müdürlüğüne müracaatı olduğunda, müdürlükçe “hayvan hakkı ihlalinden” dolayı idari para cezası verilmesi talep edilecektir.

4. Belediye bakımevlerinde bulunan sahipsiz hayvanların, öncelikle sahiplendirilmeleri 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunuda hükme bağlanmıştır. Bu durum, sahipsiz hayvan sorununun çözümünde önemli bir yasal hükümdür. Belediyeniz zabıtası ve bu emri verenler, yasanan bu amir hükmünü ihlal ederek görevlerini “vatandaşa yasaya aykırı olarak” baskı oluşturmaları nedeni ile suç işledikleri gibi, kişinin anayasal hakkını da ihlal etmektedirler.
Ayrıca genel olarak, Topluma, Hayvan Sahiplerine, Belediyeniz yetkili ve görevlilerine Hayvan Hakları Kanunu ve TCK konusunda bilgilendirme yapılmasını talep ediyoruz.
Müracaatımıza ilişkin yapılan işlemlerin ve uygulamaların 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği kanuni suresi içinde tarafıma bildirilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.

Nesrin Çıtırık
Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı
TC Kimlik…13230091212
=====================================

EK 1.. TÜRK CEZA KANUNU Kanun Numarası: 5237
1. Sahipli hayvana karsi yapilan eylemler Turk Ceza Kanunun MALA ZARAR VERME basligi altinda 151 Nolu Maddenin 2. fikrasinda duzenlenmistir.
Mala Zarar Verme MADDE 151 – (1) Baskasinin tasinir veya tasinmaz malini kismen veya tamamen yikan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanilamaz hale getiren veya kirleten kisi, magdurun sikayeti uzerine, dort aydan uc yila kadar hapis veya adlî para cezasi ile cezalandirilir. (2) Hakli bir neden olmaksizin, sahipli hayvani olduren, ise yaramayacak hale getiren veya degerinin azalmasina neden olan kisi hakkinda yukaridaki fikra hukmu uygulanır.

2. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ilgili maddeleri.
3. 6284 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun 2. maddesi,
4. Ev hayvanlarının korunmasına dair uluslararası sözleşmelerin ilgili maddeleri.

===============================================
===============================================

==== 2. VALİLİK Makamına “ZABITANIN SAHİPSİZ HAYVANA” müdahale etmesinin YASALARA AYKIRILIĞI ve ÖRNEK ŞİKAYET yazısı. UNUTMAYIN, sahipsiz hayvanlar için sadece 2 kurum yetkilidir. Sahipsiz hayvanların yaşam haklarını koruma konusunda Orman Su İşleri Müdürlüğü yetkilidir. İkinci kurum da, yetkileri “KISIRLAŞTIRMA, BAKIM, TEDAVİ ve BESLENMELERİ” ile sınırlanmış olarak belediyelerin veteriner işleri müdürlükleridir.
=============================================
=============================================

Konu: 5199 Sayili Hayvanlari Koruma Kanununa aykiri olarak sahipsiz hayvanlara Belediye Zabita gorevlilerinin mudahalesi icin sorusturma acilmasi hk
YASAL DAYANAK: : 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi ve Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi, 6284 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun

GEREĞİ ve BİLGİ İÇİN DAĞITIM: Orman Su İşleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Kaymakamlıklar, Belediyeler, Orman Su İşleri Bölge ve İl Müdürlükleri.

VALİLİK MAKAMINA (İlçede ise Kaymakamlık Makamına)

Sahipli ve sahipsiz tum hayvanlarIn yasam haklarina iliskin hukumleri iceren 5199 sayili Hayvanlari Koruma Kanununun uygulamasi Orman Su İşleri Bakanligina ve sekreteryasi da Orman Su İşleri Mudurluklerine verilmistir. (Ek..1)
Sahipli ve sahipsiz tum hayvanlara iliksin tum konularda, alinacak tedbirlerde, yapilacak islemlerde yetki sahibi olan kurumlar, bakan oluru ile yetki devri yapilan Mahallin en buyuk Mulki amirleri yani Valilikler ve ilcelerde ise yetki devri yapilan Kaymakamliklardir. (Ek..2)
Sahipsiz hayvanlarin belediyelerce olusturulmasi yasal gorev olan Gecici Bakimevlerine goturulmeleri, kisirlastirilip alindiklari yere birakilmalari gorevi belediyelerindir. Fakat sahipsiz hayvanlara iliskin sikayet ve sorunlarda ise yine yetkili kurum Orman Su İşleri Müdürlükleri ve ilcelerde Kaymakamlik Denetim Elemanlaridir. Sahipsiz hayvanlarin gonulluler tarafindan bakilmasi beslenmesi ise gonullulerin yasal hakkidir. Ayrica belediyelerin gönüllülerle birlikte beslenme odaklari kurmasi ve hayvanlari beslemesi gerekmektedir. (Ek..3)
Belediye zabıtası, baktığım sahipsiz hayvanlar için bana müdahalede bulunmuş, üniformasını kullanarak bana sosyal ve psikolojik baskı yaparak görev ihlalinde bulunmuştur.

Ayrıca, Kişilik hakkının korunması,T.C. ANAYASASININ beşinci maddesinde devletin temel amaç ve görevleri arasında sayılmıştır. Kişilik hakları, insanın insan olması nedeniyle ve onun korunması için tanınan HAKLAR TOPLULUĞUDUR. Bu haklara karşı maddi ve/veya manevi yönden saldırı halinde, MEDENİ KANUN’un muhtelif maddelerinde koruma sağlanmıştır. Belediye Zabıtasının, benim yasalar çerçevesinde baktığım ve besleme yaptığım hayvanlar için bana müdahale etmesi, benim kişilik haklarının ihlal edilmesi demektir. Suçtur.
5199 sayili Hayvanları Koruma Kanunu bu konularda ki yetkili kurumlari acikca belirtmis olmasi nedeni ile belediye zabita gorevlileri yetkisini asarak yasayı da ihlal etmistir.

1. Bu bağlamda ve yasalar çerçevesinde yetkisini asan ve gorevini kotuye kullanan belediye yetkilileri ve zabıta görevlileri hakkında soruşturma açılmasını talep ediyoruz.

2. Zabıta beslediğim sahipsiz hayvanlar için, bana psikolojik şiddet uygulamış ve beni başkalarının gözünde sanki suç işlemişim gibi bir duruma düşürmüştür. Öncelikle, 6284 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun 2. maddesi, “şiddeti ve şiddet mağdurunu” açıkça tarif etmiştir. Bu yasa gereği gücünü ve yetkisini yasalardan alan hayvan sahiplerinin baktıkları hayvanlar nedeni ile sözlü ve psikolojik şiddete maruz bırakılması” 6284 Sayılı Kanuna göre SUÇ teşkil etmektedir. Kapıma gelerek resmi kimliğini kullanıp yetkisini aşarak görevini kötüye kullanan ve bana psikolojik ve sosyal baskı yapan zabıta için savcılığa baş vuru hakkım saklıdır. Belediye yönetimi ve zabıtanın bu yasa konusunda valilik hukuk birimi tarafından uyarılmasını ve bilgilendirilmesini talep ediyorum.

3. Ayrica toplumun, hayvan sahiplerinin ve belediye gorevlilerinin Hayvanlari Koruma Kanunu hakkinda bilgilendirilmesini, bu konuda İl Hayvanları Koruma Kurulunda karar alınmasını, şehrin çeşitli yerlerine YASAL UYARI AFİŞLERİ asılmasını, bu afişlerde sokakların hayvanların tabii yaşam alanı olduğu, hayvanların beslenmelerini engellemek ve yaşam haklarını ihlal etmenin yasaya aykırı olduğu mesajının yer almasını, muhtarlıklara bu tür yasal uyarı afişleri asılıp bilgilendirme yapılmasını, bundan sonra bu tur ihlallerin onlenmesini talep ediyorum

4. Yasa geregi gönüllülerle birlikte “Sahipsiz hayvanlar icin Beslenme Odakları” oluşturmak zorunda olan ve gönüllülerin oluşturdukları odaklara mama desteğinde bulunması gereken belediyenin bu gorevlerini yerine getirmemesinden dolayı belediye yöneticileri hakkında soruşturma açılmasını talep ediyorum. Belediyenin sahipsiz hayvanlar için TABELALI SULUKLAR ve BESLENME ODAKLARI oluşturmasının sağlanmasını talep ediyorum.

Dilekcemize iliksin tarafimiza 4982 ve 3071 sayili yasalar geregi bilgi ve cevap verilmesini emir ve musaadelerinize arz ediyoruz.
Isim…TC kimlik..
_____________________________

Ek 1.. 5199 Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliği
MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Su İşleri Bakanlığı yürütür.

BIRINCI BOLUM Gorev ve Sorumluluklar. MADDE 5 – (1) Il Mudurlugu;
a) Hayvanlarin korunmasi ve refahinin saglanmasi ile ilgili olarak kurum ve kuruluslarin il duzeyindeki faaliyetlerini izlemekle, yonlendirmekle ve bu konuda gerekli koordinasyonu saglamakla, b) Yerel hayvan koruma gorevlileri ve gonullu kuruluslar ile isbirligi yaparak sahipsiz hayvanlarin kontrolunu takip etmekle, e) Sahipsiz hayvanlarin kayit altina alinmasi ile ilgili faaliyetleri, belediyelerle ve gonullu kuruluslarla esgudum saglayarak yaptirmakla, f) Hayvan sevgisi, korunmasi ve yasatilmasi ile ilgili egitici faaliyetleri belediye, gonullu kurulus ve yerel hayvan koruma gorevlileri ile koordineli olarak duzenlemekle, g) Sahipsiz ve gucten dusmus hayvanlar ile ilgili olarak belediyelerce gecici bakimevlerinin olusturulmasini saglatmakla, ğ) Bu Yonetmeligin uygulanmasini saglamak icin gerekli denetimleri yapmakla ve denetim sonucunda bu Yonetmelik hukumlerine aykiri davrananlara 5199 sayili Kanunun ilgili maddesinde gecen hukumleriuygulamakla, h) Denetim elemanlarinca, hayvanlarina eziyet veren hayvan sahiplerine gerekli yasal islemleri yapmak suretiyle hayvanlarina el koymakla, uygun bir gecici bakimevine gonderilmesini saglayarak koruma altina almakla ya da sahiplenilmesini saglamakla,
Ek 2…. 5199 Saiyili Hayvanlari Koruma Kanunu MADDE 42 – (1) 5199 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi Bakanlığa aittir. Bakanlık bu yetkisini gerektiğinde mahallin en büyük mülkî amirine devredebilir. Bakanlığın yetkisini devretmesi halinde, mahallin en büyük mülkî amiri il bünyesinde veya mevcut değilse başka illerden veya kurumlardan hayvanların korunması konusunda uzman personeli de denetim ile görevlendirebilir. Bakanlık, merkez teşkilatı ilgili birim personelini de denetim ile görevlendirebilir.

Ek 3……MADDE 21 – (1) Toplanilan sahipsiz ve gucten dusmus hayvanlar asagidaki esaslara gore bakilir: d) Gecici bakimevlerinde on gun sure ile gerekli duyurular yapildigi halde sahiplendirilemeyen hayvanlar kontrolleri, asilari ve tibbi mudahaleler ile kisirlastirilmalari yapildiktan ve operasyon yaralari kapandiktan en az yedi gun sonra kayit altina alinip, mudahale gormus olduklarini gosteren isaretleri uzerlerinde olacak sekilde veteriner hekimin onayiyla alindiklari ortama geri birakilir. Bu ortamlarda belediyeler, gonullu kuruluslarla isbirligi icerisinde besleme odaklari kurar ve hayvanlarin beslenmesine yardimci olur. Hayvanlar, hicbir suretle ilgili belediye sinirlari disindaki bir ortama, ormanlik alana veya diger yaban hayati yasam alanlarina birakilmaz.

===========================================
===============================================

==== 3. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA “zabıtanın SAHİPSİZ hayvanlara BESLEME YAPAN GÖNÜLLÜLERE” de müdahale edemeyeceğine dair ÖRNEK yazı. Sahipsiz hayvanların beslenmeleri ise, belediyelerin yasaya göre gönüllülerle birlikte yapmaları gereken ANA GÖREVLERİ arasındadır.

==============================================
==============================================

KONU: Beslenme ve Su odakları oluşturmayan belediye zabıtasının, besleme yapan gönüllülere müdahalesi ve belediyenin sahipsiz hayvanların beslenmesini ilişkin yasal görevlerini yerine getirmesi hakkında.

YASAL DAYANAK: : 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi ve Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi, 6284 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun

BİLGİ ve GEREĞİ İçin Dağıtım: BIMER, Parti Genel Baskanligi, Parti Yerel Yonetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Parti Milletvekilleri, Orman Su İşleri Bakanlığı, Valilik, Il Hayvanlari Koruma Kurulu Baskanligi, Orman Su İşleri Müdürlüğü, Kaymakamlık,

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA,

5199 Hayvanları Koruma Kanunu tum belediyelerin disarda yasayan tum sahipsiz kedi ve kopekler icin gönüllüler ile de işbirliği yaparak “Beslenme Odaklari” kurmasını hükme bağlamıştır. (Ek 1)
Belediyeniz simdiye kadar yasanin bu hukmunu yerine getirmemis ve beslenme odaklari kurmamistir. Bu kosullarda “gorevini yapmayan belediyeden” yardim alamayan vatandaslar, maddi manevi imkanlarini zorlayarak, sokaklarda yasayan ve aclik ve susuzlukla karsi karsiya kalan bu hayvanlari beslemek durumunda kalmislardir.
Buna karsilik, belediyenin yapmasi gereken isi yapan duyarlı ve sorumluluk sahibi gönüllüleri engellemek için ZABITA ceza keserek tehdit ve baskı uygulamaktadır.
Kendi gorev yapmayip, bu gorevi gonullu olarak ustlenen kisilere, baski uygulamak hayatin olagan akisina aykiri olup, vicdani kurallari ve yasalari ihlal eden adaletsiz bir uygulamadir.

Ayrıca, Kişilik hakkının korunması,T.C. ANAYASASININ beşinci maddesinde devletin temel amaç ve görevleri arasında sayılmıştır. Kişilik hakları, insanın insan olması nedeniyle ve onun korunması için tanınan HAKLAR TOPLULUĞUDUR. Bu haklara karşı maddi ve/veya manevi yönden saldırı halinde, Medeni Kanun’un muhtelif maddelerinde koruma sağlanmıştır. Belediye Zabıtasının, gönüllülerin yasalar çerçevesinde baktığı ve besleme yaptığı hayvanlar için müdahale etmesi, KİŞİLİK HAKLARININ ihlal edilmesi demektir. SUÇTUR.
Sahipsiz hayvanlar icin beslenme odaklari kurmak, ac hayvanlarin bir parca ekmek ugruna insanlarin kapilarina gelmelerini de onleyecegi icin, vatandasa da onemli bir hizmet olacaktir. Karni doymus olan hayvanlar insanlara yaklasmaz ve kendi alanlarinda sukunetle yasarlar. Hayvanlarin hareket halinde olmalarinin en buyuk sebeplerinden birisi “yemek” aramaktir.
Bu bağlamda:
l. Hem akla, hem vicdana hem de ozellikle sahipsiz hayvanlarin belediyeler ve gonulluler tarafindan beslenmesini hükme baglamis olan 5199 sayili Hayvanlari Koruma Kanununa aykiri olan zabitanin besleme yapan gonullulere mudahalesi devam ederse, Valilik ve “Il Hayvanlari Koruma Kuruluna” hakkinizda sorusturma acilmasi icin müracaatta bulunacagimizin bilinmesini istiyoruz. Ayrıca, gönüllülerin kapısına giden zabıtanın, kişilere psikolojik şiddet uygulaması nedeni ile, görevini kötüye kullanmanın yanında, gönüllülerin zabıtayı savcılığa 6284 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun çerçevesinde şikayet edeceği bilinmelidir.
2. Belediyenizin acilen sahipsiz hayvanlar icin “beslenme odaklari” olusturmasini talep ediyoruz. Beslenme ve Su odaklari olusturulmadigi takdirde belediyeniz hakkinda suc duyurusunda bulunulacaginin bilinmesini istiyoruz.

3. Orman ve Su Isleri Bakanliginca yaptirilan “SU KAPLARINDAN” belediyenizin temin edip sokaklara konmasini ve bu kaplarin korunmasini talep ediyoruz.
4. Beslenme Odakları ve Yasal Uyarı Tabelalı SULUKLARIN belediyenizce kuruluncaya kadar, sahipsiz hayvanlara besleme yapan gönüllülere yasa gereği olarak “mama ve ulaşım” desteğinde bulunmanızı talep ediyoruz.
5. Yasa belediyelerin uygun kuruluşlar ve işyerleri mutfaklarından artık yemek ve gıdaların toplanarak gönüllüler ile birlikte sahipsiz hayvanların doyurulmasını hükme bağlamıştır. Bu bağlamda, belediyenizin araba tahsis ederek kuruluşlardan gönüllüler ile birlikte yemek toplamasını ve sahipsiz hayvanları beslemesini talep ediyoruz.
6. Ayrica toplumun, hayvan sahiplerinin ve belediye gorevlilerinin Hayvanlari Koruma Kanunu hakkinda bilgilendirilmesini, bu konuda İl Hayvanları Koruma Kurulunda karar alınmasını, şehrin çeşitli yerlerine YASAL UYARI AFİŞLERİ asılmasını, bu afişlerde sokakların hayvanların tabii yaşam alanı olduğu, hayvanların beslenmelerini engellemek ve yaşam haklarını ihlal etmenin yasaya aykırı olduğu mesajının yer almasını, muhtarlıklara bu tür yasal uyarı afişleri asılıp bilgilendirme yapılmasını, bundan sonra bu tur ihlallerin onlenmesini talep ediyorum.

Muracaatimiza iliskin 4982 ve 3071 sayili yasalar geregi kanuni suresi icinde tarafimiza cevap ve bilgi verilmesini emir ve musaadelerinize saygilarimizla arz ediyoruz.
Isim, Imza ve TC kimlik no
=============================

Ek 1 Muracaatimiza iliskin yasal dayanak: 5199 sayili Hayvanlari Koruma Kanunu ve ayni kanunun Uygulama Yonetmeligi,
MADDE 21 – (1) Toplanilan sahipsiz ve gucten dusmus hayvanlar asagidaki esaslara gore bakilir:
d) Gecici bakimevlerinde on gun sure ile gerekli duyurular yapildigi halde sahiplendirilemeyen hayvanlar kontrolleri, asilari ve tibbi mudahaleler ile kisirlastirilmalari yapildiktan ve operasyon yaralari kapandiktan en az yedi gun sonra kayit altina alinip, mudahale gormus olduklarini gosteren isaretleri uzerlerinde olacak sekilde veteriner hekimin onayiyla alindiklari ortama geri birakilir. Bu ortamlarda belediyeler, gonullu kuruluslarla isbirligi icerisinde BESLEME ODAKLARI kurar ve hayvanlarin beslenmesine yardimci olur. Hayvanlar, hicbir suretle ilgili belediye sinirlari disindaki bir ortama, ormanlik alana veya diger yaban hayati yasam alanlarina birakilmaz.

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Haberler

Diyarbakır/Bağlar İlkokul Bahçesinde Hayvanlar İçin Küçük Bakımevi

Arif Eminoğlu İlkokulu ve Müdüresi Meral BOZOKALFA ‘nın 2017 yılında evden atılan hamile kedi FATOŞ ile başlayan hikayesi okul bahçesinde bakımevi ile devam etti. Okulun fotokopi odasında İnci, Muazza, Bijo

Haberler

Silivri Yolunda Aracın Arkasına Bağladığı Köpeği Km’lerce Sürükleyerek İŞKENCE Eden Şahıs, Silivri Kaymakamı Sn. Ali Partal Talimatı ile Yakalandı.

TCK. ”Trafik güvenliğini tehlikeye atma suçu” ve Hayvanları Koruma Kanunu gereğince sahibi olduğu diğer hayvanlara da el konularak, bir daha hayvan sahiplenmekten MEN edilmesi ve ayrıca MASKE takma zorunluluğu olduğu

Haberler

TOKAT ORMAN VE SU İŞLERİ İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANAN YASAL UYARI AFİŞLERİ ASILDI.

Tokat’ ın Niksar ve Pazar İlçelerinin önemli noktalarına sokak hayvanlarının korunması, zarar verilmemesi aksi durumun cezaya tabi olduğunun bilinmesi adına Yasal Uyarılı Bilgilendirme Afişler asıldı. Diğer ilçelerede afişlerin asılması temennisiyle;