İBB Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan Soruşturma İstiyoruz… DİLEKÇEYE KATILIN.

İBB Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan Soruşturma İstiyoruz… DİLEKÇEYE KATILIN.

22406510_1818994874781505_8268878059123167578_nBisiklet turunu FIRSAT bilip, İstanbul ormanlarından dahi köpekleri toplatan İbb Veteriner İşleri Müdürü Muhammed Nuri Coşkun, Bisikletlilerin önüne çıkabilecek YABAN HAYVANLARINI DA TOPLATACAK MI??
İbb Teftiş Kurulu Başkanlığından Soruşturma İstiyoruz… DİLEKÇEYE KATILIN
Nesrin Çıtırık / HayKonfed Başkanı
===============================
Konu: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İstanbul Etabının BAHANE edilerek yasa dışı toplama yapılması ve veterinerliğin genel uygulamaları için Veteriner İşleri Müdürü Muhammet Nuri Coşkun hakkında soruşturma talebi
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞINA,
Belediye Veterinerlik İşleri Müdürlüğünce, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İstanbul Etabı BAHANE EDİLEREK daha önce kısırlaştırılmış 1000 lerce köpeğin OKLU UYUŞTURUCU İĞNELER ile tekrar vurularak toplanmasına başlanmıştır. Bu keyfi uygulama AK PARTİ hükümeti tarafından 2004 yılında dünyaya örnek bir kanun olarak çıkartılan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’a aykırıdır. Veteriner İşleri Müdürlüğürün, turu FIRSAT olarak görüp başlattığı SAHİPSİZ KÖPEKLERİ TOPLAMASI çözüm değildir. Çünkü güzergah üzerinde yaban hayatının da sayısız yaban hayvanı bulunmaktadır. Özellikle yaşam alanı yok edilen bu hayvanlar artık yerleşim alanlarına bile inmektedirler. Turun önüne YABAN HAYVANLARININ çıkma olasılığı daha yüksektir. İBB Yaban Hayvanlarını da TOPLAYACAK MIDIR?
Bisiklet Turu’nun ön ve arkasında, çevredeki tüm hayvanlara sesli uyaran yollayarak uzak durmasını sağlayacak sistemler kullanılabilecek iken, İBB ve Bisiklet Federasyonu bu uygar yöntemi ÇÖZÜM olarak uygulamayarak, hayvanlara acı ve ızdırap vererek Hayvanları Koruma Kanunu’nu ihlal yoluna gitmişlerdir.
Şu anda toplanan hayvanlar daha önce uyuşturucu OKLU İĞNELER ile vurularak yakalanmış, uyuşturularak kısırlaştırma ameliyatı
yapılarak iki kez darbe almış hayvanlardır. Bu hayvanların şimdi tekrar OKLU UYUŞTURUCU İĞNE ile vurularak toplanması, kanuna aykırı olmasının yanında, “insanlığa, ahlaka, vicdana ve hayvanlara eziyeti yasaklamış olan yüce dinimiz İslam’a aykırıdır.
Kaldı ki, İBB Veteriner İşleri Müdürlüğünün, yıllardır hayvan severleri gerek İstanbul Belediyesine ve gerekse belediyenin yönetimi altında olduğu AK PARTİYE karşı kışkırtma derecesinde yaptığı uygulamalar, defalarca EYLEME ve MAHKEMELERE konu olmuştur. Hayvan severlerin basireti sayesinde bu kışkırtmaya uyulmamıştır. Veterinerlik tarafından toplanan 10 000 lerce hayvanın akibeti bilinmemektededir. Her yıl 20 000 hayvan kısırlaştırdığını iddia eden İBB Veterinerliğin hesabına göre İstanbul Sokaklarında 60 000 küpeli köpek olması gerekmektedir. Oysa sokaklarda küpeli hayvan sayısı yok denecek kadar azdır. Ayrıca, AMBULANSI olmayan ve sadece toplama araçları olan İBB, ağırlığı TOPLAMAYA verdiği için, tedavi ve kısırlaştırma konusunda tıbbi ve yardımcı personel olarak yeterli ve ehil elemana sahip değildir.
Veterinerlikçe kısırlaştırma amacı olmadan, vatandaşların yıllardır bakımını üstlendikleri, kayıt altına alınmış köpeklerin dahi zorla alındığı bu yasa dışı toplamalarda, toplanan hayvanların akıbetleri bilinmemektedir. Bu konuda yüzlerce şahit, görgü tanığı ve şikayetçi olmuştur.
Ayrıca toplamalarda kullandırılan, uyuşturucu NARKOTİK ilaçların, Veteriner Hekim dışında yetkisiz kişilere uygulatılması, araçlarda taşıtılması TCK. Uyuşturucu Madde hükümleri ve 5996 sayılı ‘’Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’’ ilgili fıkralarına muhalefettir. Veteriner Hekim dışında uyuşturucu ilaçları görev ve yetkileri olmadan uygulayan görevliler açısından 6331 sayılı” İş Güvenliği ve Sağlığı Kanunu’’ da ihlal edilmiştir.
SONUÇ VE İSTEM:
Belediye Veterinerlik Hizmet Birimlerinizin, yasalara ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu gibi, insani ve vicdani duyguları da rencide eden bu keyfi kararlarla yaptıkları toplamalara dair hem genel uygulama olarak ve hem de bisiklet turu fırsat bilinerek yapılan vahşi toplama konusunda Belediye Teftiş Kurulu Başkanlığınca, Veteriner Hizmetleri Müdürü Muhammed Nuri Çoşkun hakkında iki ayrı hususta soruşturma açılarak aşağıdaki sorularımızın belgeli olarak cevaplanmasını talep ediyoruz.

1. Belediye sayfanızdan yapılan duyuruda ifade ettiğiniz üzere; bisiklet turu güzergahında bulunan sahipsiz köpekleri kontrol altına almakla ilgili ne gibi çalışmalar yapılmıştır? Kaç köpek toplanmıştır, toplanan sayısız köpek, nerede, hangi koşullarda KORUMA altına alınmışlardır ? Bu çalışmalarda GÖNÜLLÜLERE BİLGİ verilmiş midir ?? Hangi bölgelerde, hangi gönüllülerle birlikte çalışılmıştır ? Detaylı olarak bilgi verilmesini talep ediyoruz.
2. Bisiklet turu etabı güzergahında bulunan yaban hayvanlarının yola çıkmasına ilişkin veteriner işleri müdürlüğünce ne tedbirler alındığının tarafımıza bildirilmesini talep ediyoruz.
3. Bisiklet turu sırasında tedbir olarak niçin sadece TOPLAMAYA ağırlık verildiği ve niçin kafilenin ön ve arkasında hayvanları uzaklaştıracak ses dalgaları yayan ve benzeri teknik tedbir alınmadığının tarafımıza bildirilmesini talep ediyoruz.
4. Ayrıca, 5 -15 Ekim tarihleri arasında nereden kaç tane hayvan toplatıldığını, ormanlardan dahi toplanan sayısız hayvandan, küpeli olanların küpe numaralarının ve alındıkları yerlerin kayıt altına alınıp alınmadığını, küpesiz olanların alındıkları yerlerin nasıl ve neye göre, HANGİ SİSTEMLE belirlendiğini, kısırlaştırma sonrası nerelere hangi kayıt evraklarına göre bırakılacağının tarafımıza bildirilmesini ve veterinerliğini bu konulardaki kayıtlarının ve evraklarının ekiplerdeki görevlilerin de ifadelerinin alınarak tespit edilmesini talep ediyoruz.
5. Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinin Madde 7 ),9) , 20) ve 21) hükümleri çerçevesinde soruşturma açılarak müdürlüğün şimdiye kadar olan tüm uygulamaları için gönüllülerin de bilgilerine başvurularak idari işlem ve soruşturma başlatılmasını talep ediyoruz.
6. Sadece veteriner hekimlerin uygulama yetkisinde olan Psikotropik ve Narkotik uyuşturucu ilaçların, serbestçe araçlarda taşıtılarak, veteriner hekim dışında, görev ve yetkisi olmayan belediye çalışanlarına tüfek ve üfleme borularında uygulatılması konusunda, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu Madde 13- 14 ve TCK. 188. Maddeleri ilgili fıkraları çerçevesinde soruşturma açılarak, başta Veteriner İşleri Müdürü Muhammet Nuri Coşkun olmak üzere tüm yöneticiler ve veteriner hekimler ile görevliler hakkında NARKOTİK çerçevesinde TCK ya göre işlem başlatılması için ön soruşturma yapılmasını talep ediyoruz.
Müracaatımıza ilişkin yapılacak işlemler hakkında tarafımıza 4982 ve 3071 sayılı yasa gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize arz ederim.
İsim Soyad
TC:
================================
===EK..1…5996 Sayılı VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU
MADDE 13- (1) (3) Psikotropik ve narkotik veteriner tıbbî ürünleri, bu Kanun hükümlerine ilave olarak uyuşturucularla ilgili özel kanunlara da tâbidir. Bu ürünler sadece klinisyen veteriner hekimlere, veteriner fakültelerinin ilgili birimlerine satılabilir, sadece veteriner hekimler tarafından uygulanır ve Bakanlığın izni olmadıkça devredilemez ve satılamaz. Bu ürünler için azaltılmış olsa dahi tanıtım numunesi hazırlanamaz
Veteriner tıbbî ürünlerin uygulanması
MADDE 14- (2) Veteriner tıbbî ürünler, kullanıma arz edilen hâliyle, etiket ve prospektüs bilgilerine göre uygulanır. Buna aykırı uygulamalarda sorumluluk, uygulayana ve uygulanmasına izin verene aittir.
==========================================================
===Ek..2 .. TÜRK CEZA KANUNU UYUŞTURUCU MADDE SUÇLARI (TCK.188 )
(3) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, beş yıldan onbeş yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
6) Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.
8) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
==========================================================
===Ek..3 .. 5199 SAYILI HAYVANLARI KORUMA KURULU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ:
MADDE 9 – (1) Sorumlu veteriner hekimler;
Bağlı bulunduğu kurum, kuruluş ve tüzel kişilerle birlikte çalıştığı yerin mevcut mevzuata uygun bir şekilde faaliyet göstermesinden
MADDE 21 – (1) Toplanilan sahipsiz ve gucten dusmus hayvanlar asagidaki esaslara gore bakilir:
d) Sahipsiz hayvanlara besleme odağı kurmakla görevlendirilmiş belediyeler, gonullu kuruluslarla isbirligi icerisinde besleme odaklari kurar ve hayvanlarin beslenmesine yardimci olur. Hayvanlar, hicbir suretle ilgili belediye sinirlari disindaki bir ortama, ormanlik alana veya diger yaban hayati yasam alanlarına bırakılamaz.
MADDE 7 – (1) Belediyeler;
a) Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbî bakımlarının yapılması ve işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması, sahiplendirilenlerinin kayıt altına alınmasıyla,
b) Geçici bakımevine gelen hayvanları öncelikle Ek-2 deki Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine kaydederek müşahede altına almakla, gerekli tedavilerin yapılmasını, kısırlaştırıp aşılanmasını ve işaretlenmesini müteakip alındığı ortama bırakmakla, geçici bakımevlerine gelen hayvanların sahiplenilmesi için yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yapmakla,
ç) Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendirilmelerinin yapılması için hayvan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetlerde yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile belediye veteriner hekimlerinin koordinasyonunun sağlanmasıyla,
MADDE 20 – (1) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar aşağıdaki esaslara göre toplatılır:
c) Eziyet edilmeden toplanılacak veya toplattırılacak sahipsiz hayvanlar, nakliye araçlarında kafesler içerisinde geçici bakımevlerine kısırlaştırılıp ve aşılattırıldıktan sonra tekrar geri bırakılmaları için nakledilir. Toplanan hayvanların nakil esnasında herhangi bir zarar görmemesi için tüm önlemler alınır.
d) Sahipsiz hayvanlar öncelikle kafes ve ağ ile yakalanır. Bu metotlarla yakalamanın mümkün olmadığı durumlarda yakalama sopasıyla da yakalama yapılabilir. Uyuşturucu tüfek uygulamaları ile yakalama ancak veteriner hekim kontrolü altında yapılır.
___________________________________________________
YAZININ YOLLANACAK MAİL ADRESLERİ:
To: mustafa.tahmaz@ibb.gov.tr, muhammet.coskun@ibb.gov.tr, mehmetkerimayan@gmail.com, beyazmasa@ibb.gov.tr, baskan@ibb.gov.tr, baskanamesaj@ibb.gov.tr, veteriner@ibb.gov.tr,
ali.cakiroglu@ibb.gov.tr, muhammet.kocaoglu@ibb.gov.tr, nihat.macit@ibb.gov.tr, ali.karaaslan@ibb.gov.tr, genelsekreterlik@ibb.gov.tr, muhsin.dogan@ibb.gov.tr, mustafa.tahmaz@ibb.gov.tr, hayri.baracli@ibb.gov.tr, huseyin.eren@ibb.gov.tr, muzaffer.sarac@ibb.gov.tr, muhammet.kocoglu@ibb.gov.tr, sabri.cakiroglu@ibb.gov.tr, volkan.cakmak@ibb.gov.tr, eyyup.karahan@ibb.gov.tr, fahrettin.cerrahi@ibb.gov.tr, bilgiedinme@ibb.gov.tr, nuran.celik@ibb.gov.tr,
Cc: bimer1@basbakanlik.gov.tr, basin@icisleri.gov.tr,
vasipsahin@istanbul.gov.tr, makam@istanbul.gov.tr, cemalettinozdemir@istanbul.gov.tr, istanbul@ormansu.gov.tr, s.canbakkal@ormansu.gov.tr, t.ike@ormansu.gov.tr, bolge1@ormansu.gov.tr, mahalliidareler@istanbul.gov.tr, eroglu@ormansu.gov.tr, veyseleroglu@gmail.com, mustesar@ormansu.gov.tr, dkmp@ormansu.gov.tr, dkmp@ormansu.gov.tr, ntas@ormansu.gov.tr, etemboz@ormansu.gov.tr, hayrettinyildirim@ormansu.gov.tr, ykandazoglu@ormansu.gov.tr, osmand@ormansu.gov.tr,
skaraca@ormansu.gov.tr, r.dogan@ormansu.gov.tr, info@akpartiistanbul.com, kadinkollari@akparti.org, agos@agos.com, yetvartd@agos.com.tr, aydinses@gmail.com, info@bakirkoyekspres.com,
iletisim@besiktaspostasi.com, bizimanadolu21@gmail.com, ada@adagazetesi.com.tr,
info@cengelkoygazetesi.net, istanbulbolgegazetesi@gmail.com, bilgi@bolgegundem.com.tr, dhahaber@dha.com.tr,
gazete@bolgedeilkhaber.com, info@pendikgazetesi.com, cagdastuzla@gmail.com, editor@denizhaber.com, habergokturk@gmail.com, istanbul34gztsi@gmail.com, haber@gazetebagcilar.com.tr, gztkucukcekmece@gmail.com, gazeteistanbul34@gmail.com,
bilgi@istanbulgazetesi.com.tr, istanbulmarmaragazetesi@hotmail.com, habermerkezi@kartalgazetesi.com, sonhavadisgazetesi@gmail.com, info@politikagazetesi.org,
sariyermanset@gmail.com, info@sariyergazetesi.com, habermerkezi@kadikoygazetesi.com,

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Şikayet ve Talep

Sayın Kayseri Valisi Şehmus Günaydın Açıklama Talep Ediyoruz.

Sayın Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri’de köpek saldırısına ilişkin HİÇ BİR RESMİ AÇIKLAMA yapılmaması, Kayseri’de “KÖPEK KATLİAMININ” başladığı duyumları yurt çapında hayvan severler arasına infiale ve bazı gerçeklerin gözden kaçırıldığı

Şikayet ve Talep

SON BİLGİ: ÇITIR KÖPEK CEBECİ İBB BAKIMEVİNDE ÖLMÜŞ…

  GÜNCELLEME: 244 Paylaşım… SON BİLGİ: ÇITIR KÖPEK CEBECİ İBB BAKIMEVİNDE ÖLMÜŞ… BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ AÇIKLAMASI: Kamuoyunu meşgul eden Çıtır köpeğin durumuna dair akademisyen Dç. Dr. Özlem Kumrular’dan Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü

Şikayet ve Talep

Adalet Bakanı Sn. Abdulhamit Gül, TCK’da Cezalar 2 Yıl 1 Aydan Başlamalıdır.

Adalet Bakanı Sn Abdulhamit Gül, Hayvanlara işkence ve vahşet suçları işleyenlere, ALT SINIRI 2 yıl 1 aydan başlayarak, sabıkalarına işlenecek CAYDIRICI CEZALAR bir an evvel getirilmelidir CANİLER bu kez de