Hayvanlara İŞKENCEYİ ÖNLEMEK için Aile Sosyal Politikalar Bakanlığına ekteki yazıyı yollayınız.

Hayvanlara İŞKENCEYİ ÖNLEMEK için Aile Sosyal Politikalar Bakanlığına ekteki yazıyı yollayınız.

21742946_1787362851278041_541031478297934645_n

 

Hayvanlara İŞKENCEYİ ÖNLEMEK için Aile Sosyal Politikalar Bakanlığına ekteki yazıyı yollayınız. ( Mail adresleri yazının sonundadır )
Sayın Bakanımız, Dr. Fatma Betül Sayan Kaya
Hayvanlara Uygulanan VAHŞET, aile içi CİNAYETLERİN, çocuklara TECAVÜZÜN, yaşlılara ŞİDDETİN ‘’’ÖN HABERCİSİDİR.’’’ Seri katiller, hayvanları öldürerek insan cinayetlerine başlarlar.
Şiddet eğiliminin önceden tespit edilerek İNSANA ŞİDDETE dönüşmeden ÖNLENEBİLMESİ için hayvanlara yönelik her türlü suiistimal ve ŞİDDET uygulayanlara, Koruyucu sosyal politikalar çerçevesinde ‘’ŞİDDET ÖNLEYİCİ SOSYAL HİZMET’’ sağlatınız.
===================================
Konu: Hayvanlara uygulanan VAHŞETİN, insana olan şiddetin ÖN HABERCİSİ olması nedeniyle, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığınca, hayvana şiddet uygulayan şahıslar ve aile fertlerine koruyucu sosyal politikalar çerçevesinde ‘’sosyal hizmet’’ sağlanması için GENELGE yayınlaması talebi.
Bilgi ve Dağıtım: Bimer, İçişleri Bakanlığı, Orman Su İşleri Bakanlığı, Emniyet Gn. Müdürlüğü- Kriminal Daire Başkanlığı , İnsan Hakları Derneği, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, Cinsel şiddetle mücadele derneği, Çocuk istismarıyla mücadele Derneği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Kadın Dayanışma Vakfı, Kadına Şiddet Dernekleri, Ulusal Basın
T.C
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Sayın Bakanımız,
Dr. Fatma Betül Sayan Kaya
Son 40 yılda psikoloji, sosyoloji ve kriminoloji alanında yapılan akademik araştırmalarla hayvanlara uygulanan şiddetin, insana karşı şiddetin “ön habercisi” olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. , Şiddetin 12 yaşa indiği, cinayetlerin aile içerisinde yaşandığı, öfke toplumu haline geldiğimiz günümüzde, çocuk ve yaşlıları istismar edenlerle, eşlerini dövenler dahil olmak üzere, şiddet şuçları işleyen kişilerin, çocukluk ve gençlik dönemlerinde, ciddi boyutlarda ve tekrarlanan nitelikte hayvanlara karşı kötü davranışlar sergilediklerini ve seri katillerin hemen hepsinin küçükken, hayvanlara işkence ettiklerini, bir hayvanın kulağını, kuyruğunu veya bir uzvunu kestiklerini ve ”İNSAN CİNAYETLERİNE” en zayıf halka olan hayvanlarla başladıklarını göstermektedir. Psikiyatri uzmanlarının bağlı bulunduğu meslek örgütleri, hayvanlara fena muameleyi, davranış bozukluğunun tanısında bir kriter kabul etmektedirler.
Adli Tıp Enstitüsü Öğretim Üyesi ve Suç Önleme ve Denetleme Stratejileri Merkezi Başkanı Prof.Sevil Atasoy’un bu konudaki sayısız akademik araştırmalarına dair bir yazısını bilgilerinize sunarız. http://www.hurriyet.com.tr/hayvana-acimayan-insana-hic-acim…
Suçla mücadelenin ilk basamağı olan hayvanlara yönelik vahşet, ihmal, istismar ve her türlü kötü muamele tüm kurumlarca ÖNEMLE değerlendirilip, ‘’şiddet eğilimi önceden tespit edilerek ÖNLENMELİDİR.’’
Bu bağlamda,
Hayvanlara yönelik istismarda bulunan, şiddet eğilimli şahısların Ruhsal ve psikolojik gelişimini tamamlamamış kişiler olması sebebi ile; Aile ve Toplum Hizmetleri Teşkilat ve Hizmetlerine İlişkin Yönergenin “a) Bakanlığın aile ve topluma yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek ç) Aile ve toplumu tehdit eden sorunları ve bu sorunlara yol açan faktörleri tespit etmek, bu sorunlara karşı toplumsal duyarlılığı geliştirici faaliyet ve projeler yürütmek, çözüm önerileri geliştirmek, bu konularda eğitim programları hazırlamak ve uygulamak” MADDELERİ gereği, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca İl Müdürlüklerine, hayvanları istismar eden kişiler ve aile fertleri için ‘’ŞİDDET ÖNLEYİCİ SOSYAL HİZMET’’ sağlanması yönünde bir GENELGE yayınlanmasını talep ediyoruz.
Bu genelgede yer almasını talep ettiğimiz hususlar;
1. İl Müdürlüklerinizce hayvanlara şiddet uygulayan kişiler hk. Emniyet birimleri, Orman Su İşleri Müdürlükleri ve STK larla istihbari çalışmalar yapılması, Müdürlüklerinize vatandaşlardan tarafından hayvana şiddete yönelik tüm ihbarlara konu olan şiddet eğilimli şahıslar ve aileleri için sosyal politikalar çerçevesinde çalışma yapılması,
2. Hayvanlara kötü muamele ve şiddet uygulayanların aile fertlerinde fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik ve sözlü istismara veya şiddete uğrayan kadınlar, çocuklar ve bireylerin olup olmadığının incelenerek, şahsın ve gerek görülen aile fertlerinin ”önleyici tedbir” olarak ‘’şiddet önleme ve izleme merkezlerinde’’ müşahede altına alınarak sosyal hizmete tabii tutulmaları,

3. Şiddet eğilimli şahıs ve aile fertleri ile yapılan görüşme ve gözlemler sonrasında, sorunun geçmişi, kişilerin fiziksel, zihinsel, psikolojik özellikleri ve yaşadıkları çevre, aile ve kültür yapılarının değerlendirilerek, sunulacak sosyal hizmet ile sorunun çözümünde uygulanacak müdahale yönteminin belirlenip, şahıs ve aile fertleri hk. ‘’ Sosyal İnceleme Raporu ’’ düzenlenmesi,
4. Sosyal hizmetler kapsamında, tedavi edilemeyecek ruhsal bozukluklara sahip şahıslar için Sosyal İnceleme Raporunun Mülki Amirliğe sunularak, şahısların akıl hastanesinde müşahede altına alınmaları için sevklerinin sağlatılması.
Müracaatımıza ve taleplerimize ilişkin 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği tarafımıza bilgi verilmesini yüksek makamlarınızdan saygılarımızla arz ve talep ederiz.
İsim- TC Kimlik No
======================================
Mail adresleri:
To: aile@aile.gov.tr, ozel.kalem@aile.gov.tr, sosyalrehabilitasyon@aile.gov.tr , athgm@aile.gov.tr
Cc: bimer1@basbakanlik.gov.tr, bakanyrd@ormansu.gov.tr, mustesar@ormansu.gov.tr, veyseleroglu@gmail.com, ntas@ormansu.gov.tr, dkmp@ormansu.gov.tr, etemboz@ormansu.gov.tr, hayrettinyildirim@ormansu.gov.tr, osmand@ormansu.gov.tr, ykandazoglu@ormansu.gov.tr, bhim@egm.gov.tr , info@icisleri.gov.tr, gsekreter@icisleri.gov.tr, islemler.illeridaresi@icisleri.gov.tr,
mahalli@icisleri.gov.tr, mahalli.bilgiedinme@icisleri.gov.tr, info@cinselsiddetlemucadele.org,
posta@ihd.org.tr, info@cinselsiddetlemucadele.org, tkdfederasyon@gmail.com,
info@tkdf.org.tr, info@cim-der.org, baskanhasuder@gmail.com, genelsekreterhasuder@gmail.com,
bilgi@hayatsende.org, info@hayatadestek.org, morcati@morcati.org.tr, bilgi@kadindayanismavakfi.org.tr, info@imdat.org , tatlisert@mugeanli.com.tr, irfan.altikardes@iha.com.tr ,esra.yargici@iha.com.tr , ozgur.yorul@iha.com.tr, omer.kilic@iha.com.tr
mehmet.demirbag@iha.com.tr ,omer.soztutan@tg.com.tr, reklam@iha.com.tr, mehmet.tekin@iha.com.tr
yenimedya@aa.com.tr , istanbul@aa.com.tr , info@ajanspress.com.tr

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Şikayet ve Talep

SON BİLGİ: ÇITIR KÖPEK CEBECİ İBB BAKIMEVİNDE ÖLMÜŞ…

  GÜNCELLEME: 244 Paylaşım… SON BİLGİ: ÇITIR KÖPEK CEBECİ İBB BAKIMEVİNDE ÖLMÜŞ… BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ AÇIKLAMASI: Kamuoyunu meşgul eden Çıtır köpeğin durumuna dair akademisyen Dç. Dr. Özlem Kumrular’dan Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü

Şikayet ve Talep

Manisa’da Yerel Hayvan Koruma Görevlisi C. Ö’yü darp eden saldırgan hala serbest dolaşmaktadır.

Manisa’da Yerel Hayvan Koruma Görevlisi C. Ö. dün gece, besleme sırasında kanunların kendisine verdiği yetki ile hem yasal hem de insani görevini yaparken SALDIRIYA uğrayıp, DARP EDİLMİŞTİR. KADINA ŞİDDET uygulayan

Şikayet ve Talep

Kırıkkale Balışeyh Belediyesi hakkında BİMER’e şikayette bulununuz.

Kırıkkale Valisi Sn. Mehmet İlker Haktankaçmaz ile görüşmelerimiz de konuya olan hassasiyetlerini ifade ederek bütün kurumlara sorunun incelenmesi ve gereğinin yapılması ve çalışmaların yasa uygun hale getirilmesi talimatını verdi. Sn