Katil toplama ekiplerine izin yok!!!

Katil toplama ekiplerine izin yok!!!

21731114_1786634284684231_4684267423798089416_n

Hayvanseverler DİKKAT DİKKAT! ..
Kısırlaştırma, tedavi ve bakım yapmayan gaddar ve beceriksiz belediyeler OKULLAR açılmadan katil toplama ekiplerine kedi ve köpekleri toplatmaya başladılar. Buna izin vermeyiniz, EKTEKİ yasal uyarı yazısını BELEDİYENİZE YOLLAYIN. Çünkü bu hayvanlar ya ölüm ve açlık kampı belediye bakımevlerinde esir edilecek ya dağ taşa ormanlara ölsünler diye atılacak yada doğrudan doğruya katil ekiplerce öldürülecektir.
Nesrin Çıtırık / HayKonfed Başkanı.
=========================================
Konu: Belediyenizin, ”’okulların açılması ve şikayet var bahanesi ile kedi-köpek toplamasının yasaya aykırı olması ve sahipsiz hayvanların yaşam ortamlarının değiştirilmeyeceğine’’’ dair YASAL BİLGİLENDİRME ve UYARI yazısıdır.
GEREĞİ ve BİLGİ İÇİN DAĞITIM: BİMER, Orman Su İşleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Valilik, Kaymakamlıklar,

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA,
Hayvanları Koruma Kanunu, Madde 7–21 hükümleriyle sahipsiz hayvanların sadece KISIRLAŞTIRMA ve TEDAVİ amacı ile toplanabileceği, toplanan hayvanların yönetmelikte belirlenen süreler içerisinde kısırlaştırılıp, aşılanmaları ve kayıt altına alınarak, ‘’’ALINDIKLARINI YERLERE’’ bırakılmaları ve bırakıldıkları yerlerde belediyelerce beslenme odakları kurularak, yaşamlarının desteklenmesi konularını hükme bağlamıştır.
Hayvanları Koruma Kanunu 3. MADDESİ hayvanların YAŞAM ORTAMINI “Bir hayvanın veya hayvan topluluğunun doğal olarak yaşadığı yeri ifade eder.” olarak tarif eder. BU 3. MADDEYE GÖRE, “sokaklar, parklar, hayvansal doğal güdü ve yetenekleri ile girebildikleri özel veya kamuya ait ayırımı olmadan okul ve cami bahçeleri, parklar, siteler, ağaçlı, yeşil bahçeler ve tüm açık alanlar dahil olmak üzere HER YER kedi ve köpeklerin “doğal olarak yaşadıkları” yerler yani ” YAŞAMA ORTAMLARIDIR.” Yani kanun ‘’yaşama ortamını ‘’ tarif ederken, özel alan veya kamu alanı diye bir ayırım yapmamış, hayvanların doğal yetenekleri ile kendi seçerek yaşayacağı her yeri YAŞAM ORTAMI olarak tanımlamıştır.
’’ 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, sahipsiz hayvanların yaşam haklarını, YAŞAM ORTAMLARINDA “Yasal” güvence altına almıştır. Hayvanların kendi tercihleriyle seçtikleri yaşam ortamlarına kişi veya kurumlarca müdahale edilmesine, belediyelerce herhangi bir sebeple veya şikayet üzerine yaşadıkları ve alıştıkları yerlerden alınarak, başka bir ortama bırakılmalarına, bir sokaktan başka bir sokağa ya da bölgeye bırakılmalarına YASAKLAR getirmiştir. Hiç bir hayvanın yeri değiştirilemez, alıştığı ve ‘’yaşadığı yerde yaşamı kanunlarla desteklenir ve KORUNUR.’’

Yasanın bu hükümlerine rağmen şikayet var bahanesi veya herhangi bir sebeple hayvanların YAŞAM ORTAMLARININ değiştirilmesi için yasa dışı toplama yapılması halinde:

1. Belediyeniz hakkında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne, Orman ve Su İşleri Bakanlığının İlgili Birimlerine, Valiliğe, İl Hayvan Koruma Kuruluna ve partinizin genel merkezinde “yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcısına” şikayette bulunacağımızı bildiriyoruz.
2. Belediyeniz toplama ekibinin çalışma koşulları için “İŞ GÜVENLİĞİ” denetimi yapacak müfettiş gelmesini de Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edeceğimizi bildiriyoruz.
3. Belediyenizin toplama emrini veren veteriner işleri müdürü hakkında 5199 sayılı yasa uyarınca hayvanlara eziyet ve acı çektirmesi nedeni soruşturma açılması ve idari para cezası verilmesini, görevini kötüye kullanarak “YASA İHLALİ” yapması nedeni ile de “Belediye Teftiş Kurulu Müdürlüğünce” soruşturma açılmasını talep edeceğiz.
4. Yasaya aykırı olan bu toplama emrini yerine getirerek yasayı ihlal eden, hayvanların acı ve ızdırap çekmesine sebep olan belediye toplama ekibi görevlilerine soruşturma açılmasını, soruşturma süresince bu kişilerin görevden uzaklaştırılması ve idari para cezası verilmesi talep edilecektir.
5. Belediye Veteriner İşleri Müdürü ve bu bölümden sorumlu Başkan Yardımcısı hakkında, çalışanlara yasa dışı görev vererek İş Sağlığı ve Güvenliği yasasını ihlal etmekten ayrıca soruşturma açılması ve cezalandırılmaları talep edilecektir.
6. Toplama aracınızın uygun olmayan koşulları nedeni ile, hem hayvanlara acı çektirdiğiniz için Orman Su İşleri Müdürlüğüne ve Bölge Müdürlüğüne şikayette bulunacağımızı, hem de o araçta görev yapan belediye çalışanlarınız açısından İş Sağlığı ve Güvenliği yasasını ihlalden dolayı kurumunuzu denetlemek üzere İş Güvenliği Müfettişi isteyeceğimizi bildiriyoruz.
7. Belediyenizin bakımevi koşullarının yasalara uygun olmaması, yeterli ve gerekli sayıda KISIRLAŞTIRMA yapılmıyor olması ve dolayısı ile toplum ile hayvanları karşı karşıya getirerek her iki tarafın da mağdur olmasına sebebiyet veren ve dolayısı ile görev ihmalinde bulunan BELEDİYE BAŞKANINI, CİMER e ve BİMER e şikayet edeceğimizi bildiriyoruz.

SONUÇ VE TALEP: Belediyenizin yasa dışı olmanın yanında, vicdani olmayan ve yüce Dinimiz İslam’ın hayvanların korunmasında kıyamete kadar olan hükümlerini ihlal edecek olan, hayvanlara zulüm ve eziyet eden TOPLAMALARIN yapılmamasını, belediye veterinerinin bağlı olduğu yönetmeliklere uygun çalışmasını, görevlilerce çalışma koşullarında İş Sağlığı ve Güvenliği yasasının hükümlerinin yerine getirilmesini, gerek bakımevi koşullarının ve gerekse TOPLAMA ekipman ve araç koşullarının hem Hayvanları Koruma Kanununa hem de İş Sağlığı ve Güvenliği hükümlerine uygun hale getirilmesini, belediyeniz İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ bu konuda belediyeniz hizmetlerini inceleyip başkanlığa rapor sunmasını önemle talep ediyoruz.
Müracaatımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği cevap ve bilgi verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.
İSİM SOYAD:
TC KİMLİK NO :
=================================
EK 1: HAYVANLARI KORUMA KANUNU:
MADDE 7 – (1) BELEDİYELER; “a) Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbî bakımlarının yapılması ve işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması, sahiplendirilenlerinin kayıt altına alınmasıyla, b) Geçici bakımevine gelen hayvanları öncelikle Ek-2 deki Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine kaydederek müşahede altına almakla, gerekli tedavilerin yapılmasını, kısırlaştırıp aşılanmasını ve işaretlenmesini müteakip alındığı ortama bırakmakla, geçici bakımevlerine gelen hayvanların sahiplenilmesi için yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yapmakla, ç) Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendirilmelerinin yapılması için hayvan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetlerde yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile belediye veteriner hekimlerinin koordinasyonunun sağlanmasıyla, YÜKÜMLÜDÜR.
MADDE 21 – (1) Toplanılan sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar aşağıdaki esaslara göre bakılır: d) Geçici bakımevlerinde on gün süre ile gerekli duyurular yapıldığı halde sahiplendirilemeyen hayvanlar kontrolleri, aşıları ve tıbbî müdahaleler ile kısırlaştırılmaları yapıldıktan ve operasyon yaraları kapandıktan en az yedi gün sonra kayıt altına alınıp, müdahale görmüş olduklarını gösteren işaretleri üzerlerinde olacak şekilde veteriner hekimin onayıyla alındıkları ortama geri bırakılır. Bu ortamlarda belediyeler, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde besleme odakları kurar ve hayvanların beslenmesine yardımcı olur. Hayvanlar, hiçbir suretle ilgili belediye sınırları dışındaki bir ortama, ormanlık alana veya diğer yaban hayatı yaşam alanlarına bırakılmaz.

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Yasal Bilgilendirmeler

35- Öldüren, Yok Eden Belediyeler İle Yasal Mücadeleden Yılmayın.

15 yıl öncesine kadar bütçeye ZEHİR-KIYMA parası koyarak resmen öldüren belediyelerin karşısına KANUN BİLGİSİ ile çıkmak ve bunları sürekli yazmak gerek. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Yönetmeliklerindeki ÖNEMLİ maddeleri

Yasal Bilgilendirmeler

61- Evdeki Hayvanın Tahliyesi Reddedildi!

“Hayvanlarımızın ve bizim baş belamız olan YÖNETİM PLANINDA “evlerde hayvan beslenemez” maddesine RAĞMEN HAKİM TAHLİYE KARARI VERMEDİ. Özellikle, yönetim planında “evlerde hayvan beslenmez” ibaresine dayanılarak ev hayvanına TAHLİYE DAVASI AÇILAN

Yasal Bilgilendirmeler

57-Diyanet İşleri Başkanlığına: Camilerde “Hayvanlara Merhamet ve Şefkat” Konulu Hutbeler

Konu: Hayvanlara Merhamet Edilmesi için HUTBE verilmesi hk Diyanet İşleri Başkanlığına, İslam dinimizin hayvanların korunmasına dair kıyamete kadar geçerli hükümlerine rağmen, %99 u müslüman olan toplumumuzda, hayvanlar büyük işkence ve