Gömeçte köpeğin üzerinden motosikletle geçen, bununla da yetinmeyip yaralı hayvanı ayağı ile tekmeleyen CANİ İÇİN VALİLİK YAZISINA KATILIN:

Gömeçte köpeğin üzerinden motosikletle geçen, bununla da yetinmeyip yaralı hayvanı ayağı ile tekmeleyen CANİ İÇİN VALİLİK YAZISINA KATILIN:

 

Gömeç’te köpeğin üzerinden motosikletle geçen, bununla da yetinmeyip yaralı hayvanı ayağı ile tekmeleyen CANİ İÇİN VALİLİK YAZISINA KATILIN:
Balıkesir Dkmp’yi İDARİ İŞLEM yapması üzere GÖREVE DAVET ediyoruz..
Şahsın ŞİDDETE EĞİLİMİ ve AKIL SAĞLIĞI açısından MÜŞAHEDE altına alınması, ailesi ve yakın çevresine karşı daha önce şiddet uygulayıp uygulamadığının araştırılması, insana karşı da şiddet uygulama ihtimaline karşı Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve tüm kurumlarca ŞİDDET ÖNLEYİCİ tedbirlerin sağlatılmasına dair Balıkesir Valiliğine olan DİLEKÇEYE lütfen katılın.

Mail adresleri:
To: balikesir@icisleri.gov.tr , m.akif.ciblak@icisleri.gov.tr , ismail.dogru1@icisleri.gov.tr
CC: bimer1@basbakanlik.gov.tr, ozel.kalem@aile.gov.tr , sosyalrehabilitasyon@aile.gov.tr , bakanyrd@ormansu.gov.tr, mustesar@ormansu.gov.tr, veyseleroglu@gmail.com, ntas@ormansu.gov.tr, dkmp@ormansu.gov.tr, etemboz@ormansu.gov.tr, hayrettinyildirim@ormansu.gov.tr, osmand@ormansu.gov.tr, ykandazoglu@ormansu.gov.tr, hmumcuoglu@ormansu.gov.tr, balikesirdkmp@ormansu.gov.tr, balikesir@ormansu.gov.tr , hayvanhaklari@ormansu.gov.tr, bilgi@gomec.bel.tr , bhim@egm.gov.tr , balikesir155@egm.gov.tr , balikesir@aile.gov.tr, athgm@aile.gov.tr , balikesir@diyanet.gov.tr, bilgi@gomec.bel.tr, gomec@gomec.gov.tr, sürmelitarik@gmail.com , demokratgazete@hotmail.com , guzidesurmelioglu@hotmail.com ,
politika_15@hotmail.com , ekspresgazetesi@gmail.com, balikesirdha@hurriyet.com.tr , korfezstarhaber@gmail.com,
korfezdehakimiyet@gmail.com, balikesiryenihaber@gmail.com, yazisma.hayvanhaklari@gmail.com
KONU: Balıkesir , Gömeç’de uyuyan köpeği canice ezen şahsın AKIL SAĞLIĞI ve ŞİDDET EĞİLİMİ açısından müşahede altına alınarak önleyici tedbirler alınması, hayvan hakkı ihlali açısından idari işlem yapılması talebi.
Bilgi ve Dağıtım: Bimer, Orman Su İşleri Bakanlığı- Bölge ve İl Müdürlüğü, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı- İl Müdürlüğü, Emniyet Gn. Müdürlüğü-Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir Müftülüğü, Gömeç Belediyesi, Basın Kuruluşları

BALIKESİR VALİLİĞİ YÜKSEK MAKAMINA,
03.09.2017 tarihinde Balıkesir Gömeç ilçesi Kemal Paşa mah. Çakmak sokakta, H…P..adlı şahsın, motosikletini uyumakta olan bir köpeğin üzerine kasıtlı olarak sürerek ezdiği, köpeği ezmekle de yetinmeyip durup ayağı ile yaralı hayvanı tekmelediği, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleriyle açıkça izlenmektedir.
https://www.facebook.com/HayKonfed/videos/1779958412018485/
Görgü tanıklarının ifadeleriyle, şahsın hayvanlara her zaman taş ve sopalar kullanarak kendince farklı işkence yöntemleri uyguladığı, ona müdahale eden insanlara tehdit ve hakaretlerle toplumun huzurunu bozduğu ifade edilmektedir.
Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu tarafından Valilik Makamınıza, şahsın kimlik bilgileri ve ifadelerine başvurulabilecek görgü tanıklarının iletişim bilgileri ayrıca bildirilmiştir.

Son 40 yılda psikoloji, sosyoloji ve kriminoloji alanında yapılan akademik araştırmalar, çocuk ve yaşlıları istismar edenlerle, eşlerini dövenler dahil olmak üzere, şiddet şuçları işleyen kişilerin, çocukluk ve gençlik dönemlerinde, ciddi boyutlarda ve tekrarlanan nitelikte hayvanlara karşı kötü davranışlar sergilediklerini ve seri katillerin hemen hepsinin küçükken, hayvanlara işkence ettiğini, hatta öldürdüğünü göstermektedir. Psikiyatri uzmanlarının bağlı bulunduğu meslek örgütleri, hayvanlara fena muameleyi, davranış bozukluğunun tanısında bir kriter kabul etmektedirler.
http://kirmizitilki.com/…/sevil-atasoy-hayvan-olduren-insa…/

Her türlü şiddetin önceden tespit edilerek önlenebilmesi için suçla mücadelenin ilk basamağı olan hayvanlara yönelik ihmal, istismar ve her türlü kötü muamele emniyet ve tüm kurumlarca ÖNEMLE değerlendirilmelidir. Bu çerçevede söz konusu şahsın yaptığı caniliğe dair yukarıdaki hususlar için ilgili yasalar çerçevesinde ilgili kurumlar nezdinde soruşturma açılarak adli – idari işlem yapılmasını, bu vahşetin her an İNSANA yönelik bir ŞİDDET olayına dönüşmemesi için koruyucu sosyal politikalar çerçevesinde ÖNLEYİCİ TEDBİRLER alınmasını talep ediyoruz.

Bu bağlamda:
1. Şahsın görüntülerinin yer aldığı somut delile dayalı olarak, Orman Su İşleri Müdürlüğünce şikayetçilerin ve çevredeki insanların da ifadelerinin alınarak şikayete konu olay ve şahıs hakkında idari işlem yapılması,
2. Toplum Destekli Polis ve Asayiş Şube Müdürlüğünce, burada yaşanan istismarın olası bir insan-çocuk-kadın şiddetine dönüşmemesi için o mahalde yaşayanların güvenliği açısından istihbari çalışma yapılmasını başta kamera, ışıklandırma ve polis devriyesi bulundurulması olmak üzere ÖNLEYİCİ güvenlik tedbirleri alınmasını talep ediyoruz
3. “5442 sayılı İl İdare Kanununun 11. maddesinde Vali, 32. maddesinde Kaymakamın; suç işlemesini
önlemek, kamu düzen ve güvenliğini korumak için hasta hakkında gerekli tedbirleri alabileceği bildirilmiştir.” hukmu cercevesinde, bir hayvana bu kadar iskenceyi yapan sahislarin insanlar icin de tehlike olabilmesi nedeniyle, akli dengesinin kontrol edilmesi amaciyla, makaminizca bir akil hastanesine sevk edilerek musahade altina alinmasini, psiko-teknik değerlendime ve psikiyatrik muayenesi bitinceye kadar” emniyetçe denetim altında tutulmasını talep ediyoruz .
4. 6284 sayılı Ailenin Korunmasına dair kanun/Madde-7 hükümleri gereğince, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce, şahsın aile fertlerinde fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik ve sözlü istismara veya şiddete uğrayan kadınlar, çocuklar ve bireylerin olup olmadığının incelenerek, şahsın ve gerek görülen aile fertlerinin ”önleyici tedbir” olarak ‘’şiddet önleme ve izleme merkezinde’’ müşahede altına alınmalarını talep ediyoruz.
Görüşme ve gözlem sonrasında, sorunun geçmişi, kişilerin fiziksel, zihinsel, psikolojik özellikleri ve yaşadıkları çevre, aile ve kültür yapılarının değerlendirilerek, sunulacak sosyal hizmet ile sorunun çözümünde uygulanacak müdahale yönteminin belirlenerek, bu şahıs ve aile fertleri hk. ‘’ Sosyal İnceleme Raporu ’’ düzenlenmesini ve raporun uygulanmasında sunulacak hizmetler konusunda tarafımıza bilgi verilmesini talep ederiz.
5. Belediye ve Orman Su İşleri Müdürlüğünce, bölgeye YASAL UYARI AFİŞLERİ asılmasını, müftülükçe camilerde, hayvana zarar vermenin dinen yasak olduğu konularının, hadislerde yer alan anlatımlarla vaazlar verilmesini talep ediyoruz.
Müracaatımıza ve taleplerimize ilişkin 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği tarafımıza bilgi verilmesini yüksek makamlarınızdan saygılarımızla arz ederiz.
İsim-
TC Kimlik No

EKLİ YASAL DAYANAK MADDELERİ:
Ek 1. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Yasaklar Bölümü
Madde 14-a: j)
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Koruma Altına Alma Bölümü
Madde 24:

Ek..2 Hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliği birinci Bölüm /Orman Su İşleri il müdürlüğünün görev ve sorumlulukları MADDE 5 – (1) İl Müdürlüğü;
a),d), f),ğ) ,h)

EK..3. 5442 Sayili Idare Kanunu
5442 sayılıİl İdare Kanununun 11. maddesinde Vali, 32. maddesinde Kaymakamın; suç işlemesini önlemek, kamu düzen ve güvenliğini korumak için hasta hakkında gerekli tedbirleri
alabileceği bildirilmiştir. 1580 sayılı Belediye Kanununun 108. maddesinde belediye zabıtasının, 442. sayılı köy kanununun 36. maddesinde köy muhtarının, 2569 sayılı Polis Vazife ve Selahiyeti
kanununun 1 ve 25. maddesinde polisin, CMUK 74’e göre hakimlerin ve CMUK 64/4’e göre savcıların akıl hastalarının başkasının mal ve can emniyetini tehdit ettiğinde veya suç işlediğinde, gereken işlemi yapma (hastaneye yatırma, sevk) yetkileri vardır. O halde kamu görevlileri hasta rızası olmaksızın hastanın yaşamını kurtarmak (posttravmatik stres bozukluğu, panik bozukluğu), intiharı veya cinayete kalkışmayı engellemek amacıyla gerekli tedbirleri alabilirler. Çeşitli tüzük ve yönetmeliklerde zabıtaya akıl hastasını sevk görevi verilmiştir.
Polis Vazife ve
Selahiyet Tüzüğünün 24/3. maddesinde “Sevklerine lüzum görülen delilerin başkalarına saldırma ihtimali mevcutsa bu taktirde sevk işinden mesul (sorumlu) olmamak ve yalnız saldırmaya mani
(engel) olmak üzere sevk işi polis refakatinde (eşliğinde) yapılır.” denilmiştir.
Sevk ekibinin teşkili için Polis teşkilatı bulunan yerlerde Mülkiye amirine (Vali, Kaymakam), Polis Teşkilatı bulunmayan yerlerde Jandarma Komutanlığına, Savcılık tarafından yazı yazılır. Yine
Sağlık memurunun temini içinde Mülkiye Amirine yazılır.
Jandarma Teşkilat ve Görevleri Yönetmeliğinin 52/son maddesinde “Sevkleri gerekli delilerin başkalarına saldırma ihtimali varsa sevkten sorumlu olmamak veya yalnızca saldırıya engel olmak görevi; polis teşkilatı olmayan yerlerde Jandarma İçgüvenlik makamlarınca yerine getirilir.” denmiştir.
Bu durumda aynı maddeler doğrultusunda kamu görevlilerinin il sınırları dışına çıkarak bu görevi yerine getirmeleri de gerekli ve hukuki olmaktadır. Sevkten sorumlu kişi, akıl hastasının velisi ya da vasisi, akrabası olabileceği gibi sağlık kuruluşundan ya da belediye zabıtasından bir görevli de olabilir.
Ek..4. 6284 sayılı AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Kurumlara Yazışmalar ve Çağrılar

39- Hafta Sonlarında Bakımevini Kapatan, Gönüllüye Yasak Koyan Belediyeleri Mülkiye Teftiş Kuruluşuna Şikayet

Hayvanları TOPLAYIP yok eden, bakımevi kurmayan, mevcut bakımevindeki hayvanları açlık-susuzluğa mahkum eden, hafta sonlarında bakımevini kapatan, gönüllüye yasak koyan, hayvanlara iki lokmayı çok gören, AMAAAA, her yeri kendi fotoğrafları reklamı

Kurumlara Yazışmalar ve Çağrılar

37. ESİR PİTBULLLARA ÖZGÜRLÜK İSTİYORUZ:

37. Belediyelerin ÖLÜM KAMPI barınaklarında ÖMÜR BOYU HAPSE mahkum ESİR PİTBULLLARI kurtaralım. Onlara özgürlük verecek olan yasa çıkıncaya kadar binlerce pitbull ve arkadaşları can vermeye devam edecekler. Kanun Tasarısı toplantısında,

Kurumlara Yazışmalar ve Çağrılar

Mezbahanede İŞKENCE ile KESİM VAHŞETİ

DİKKAT! Şiddet içerikli görüntüler. HAYKONFED’e gönderilen görüntülerde, “ünlü” bir mezbahada hayvanların nasıl bir işkence ile kesildiği gösteriliyor. Bu zulme karşıysanız lütfen harekete geçin ve hem Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na