İNANÇ VAHŞETE DÖNÜŞMESİN.

İNANÇ VAHŞETE DÖNÜŞMESİN.

21151756_1770806366267023_3748493038290077473_n

 

BASINA, KURUMLARA, KAMUOYUNA :
Her yıl Olduğu Gibi Yine “Kurbanlık Hayvanların” Çektiği Acılar Medyaya Yansımaya Başladı. Uygun olmayan koşullarda nakliye, barınma yerlerinin rezalet durumu, yangında can veren, kovalanan, dövülerek yakalanan koçlar, boğalar…
İNANÇ VAHŞETE DÖNÜŞMESİN.
Bakanlıklar Arası Kurban Hizmetleri Kurulunu GÖREVE DAVET EDİYORUZ.
Her yıl, Hayvanlar ibadet adı altında “bacaklarından vinçlerle asılmakta, kaçmasınlar diye bıçaklanmakta, uygun· koşullarda taşınmadıkları için kaçan hayvanlar ise taşlarla sopalarla dövülerek durdurulmaya çalışılmakta, uygun olmayan yerlerde acemi kasaplar tarafından adeta işkence eder gibi BOĞAZLANARAK kesilmektedir.”
Belediye ZABITALARININ, “simitçi veya seyyar kovalamakta” gösterdikleri gayreti, SOKAKLARI KAN GÖLÜNE döndüren, hayvanlara işkence eden VATANDAŞA !! da göstermesini istiyoruz.
Halka yaranmak için vahşeti görmezden gelen, derhal müdahale etmeyen ZABITAYI ve bağlı olduğu BELEDİYE hakkında suç duyurusunda bulunacağımız bilinmelidir.
YASAKLARI ve CEZALARI içeren ve aynı zamanda Başta Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bakanlıklar Arası Kurban Hizmetleri Kurulu olmak üzere ilgili kurumlara görevlerini layıkı ile yapmaları hususunda uyarılı yasal müracaatımızı Değerli Basının, Kurumların ve Vatandaşlarımızın BİLGİSİNE SUNUYORUZ.
Nesrin Çıtırık/
HayKonfed Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı
0533 4458803
Bakanlıklar Arası Kurban Hizmetleri Kurulu Tebliği – Resmi Gazete 2017 / http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/…/20170621-11.htm
==========================================
Konu: Yurt çapında kurban kesiminde “Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı 2016 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğde” görevlendirilmiş olan tüm resmi kurumlarca İBADETİN VAHŞETE DÖNÜŞMEMESİ için tedbir alınmasını, aykırı hareket edenlere 49.000 tl ye varan idari para cezalarının verileceğinin topluma duyurulması, Yüce Dinimiz İslam’a aykırı olarak vahşet ve işkence yapanlar hakkında işlem yapılmasını talep ediyoruz.
YASAL DAYANAK: “Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmeliğe” dayanılarak hazırlananan ve 3 Ağustos 2016 Resmi Gazete Sayı 29790 sayılı “Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı 2016 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ”, Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili tüm kanunlar
Bakanlıklararası Kurban Hizmetleri Kuruluna,
İl Kurban Hizmetleri Komisyonlarına,
Diyanet İşleri Başkanlığına,
Orman Su İşleri Bakanlığına,
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına,
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına,
Valilik Makamlarına,
Belediye Başkanlıklarına,
Kurban bayramında her yıl vicdan taşıyan herkesi ve tüm samimi müslümanları derinden yaralayan ve yüce dinimiz İslam’a yakışmayan görüntüler oluşmaktadır. Hayvanlar ibadet adı altında “bacaklarından vinçlerle asılmakta, kaçmasınlar diye bıçaklanmakta, uygun· koşullarda taşınmadıkları için kaçan hayvanlar ise taşlarla sopalarla dövülerek durdurulmaya çalışılmakta, uygun olmayan yerlerde acemi kasaplar tarafından adeta işkence eder gibi BOĞAZLANARAK kesilmektedirler.”
İbadet, zavallı hayvanlara zulme dönüşmekte, adeta işkence uygulanmaktadır.
18/8/2002 tarihli ve 24850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurban Hizmetlerinin “Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmeliğe” dayanılarak hazırlananan ve 3 Ağustos 2016 Resmi Gazete Sayı 29790 sayılı “Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı 2016 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğde” yer alan tüm resmi kurumların görevlerini layıkı ile yapmalarını, Yüce Dinimiz İslam’a aykırı vahşet ve işkenceye izin vermemelerini talep ediyoruz.
1. İllerde vali veya görevlendireceği bir vali yardımcısının, ilçelerde ise kaymakamın başkanlığında, Müftülük, İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü, İl/İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürlüğü, Belediye ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcisinden oluşan İL KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONLARINI ve Diyanet İşleri Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcilerinden oluşan BAKANLIKLAR ARASI KURBAN HİZMETLERİ KURULUNU, “Diyanet İşleri Başkanlığı 2016 Yılı Kurban Hizmetleri Tebliğini” ciddiyete uygulamaları için yasal boyutta uyarıyoruz. İl Komisyonları ve Bakanlıklar Arası Kurban Hizmetleri Kurulunun, toplum vicdanını da rahatsız eden bu tür insanlık ve müslümanlık dışı vahşi görüntülerin önlenmesi için, önlem almasını, denetimlerin göstermelik olarak değil, gerçekten zulmü önlemeye yönelik olmasını, böyle kötü muamelelerde 49.000 tl ye varan idari para cezalarının verileceğinin gazete ve TV ler ile topluma duyurulmasını talep ediyoruz.
2. Orman Su İşleri Müdürlüğünün de, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa aykırı davranarak hayvana eziyet eden kişiler hakkında işlem başlatmasını, yasaya göre idari para cezası kesmesini, hayvan hakları ihlalleri çerçevesinde bayram süresince zabıta müdürlükleri ve emniyet güçleri ile birlikte denetim yapmasını talep ediyoruz.
3. Diyanet İşleri Başkanlığının ve müftülüklerin basına demeç vererek ve yurt çapında hutbe ve vaaz ile “ibadetin vahşete dönüşmemesi” için İslam’ın ayet ve hadisleri ile topluma “uyarıda” bulunmasını talep ediyoruz.
4. Belediyelerin Zabıta görevlilerinin kurban öncesi topluma “ibadetin vahşete dönüşmemesi” için yazılı, sözlü ve küçük yerleşim alanlarında anons sistemi ile uyarıda bulunmasını ve kurban bayramı süresince tüm gün denetim yapmalarını, yönetmeliklerine ve tebliğe uygun idari para cezası kesmelerini talep ediyoruz.
5. Basında çıkan bütün vahşet haberlerinin ihbar kabul edilerek İl Kurban Hizmetleri Komisyonlarınca derhal cezai işlemlerin başlatılmasını ve sonra da bu işlemlerin kamuoyuna açıklanmasını talep ediyoruz. İşlem yapılmayan vahşet ve işkence olayları için, İl Kurban Hizmetleri Komisyonları hakkında görev ihmalden şikayette bulunacağımızın bilinmelidir.
Müracaatımıza ilişkin tarafımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.
Ad Soyad:
TC Kimlik:
EK 1… İlgili kanun ve yönetmelik maddeleri
EK 2… Geçmişte basında yer alan KURBAN KESİMİNDE İŞKENCE EDİLEN HAYVANLARIN GÖRÜNTÜ ve HABERLERİ
==============================
EK 1…… Kurban Kesmini Düzenleyen 3 Ağustos 2016 Resmi Gazete Sayı 29790 sayılı “Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı 2016 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ” http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/…/20160803-30.htm
MADDE 5. Kurban Hizmetleri Komisyonları Çalışmaları: ş) Kesim yerine götürülürken, araca bindirilirken, araçtan indirilirken ve kesilirken kurbanlık hayvanlara eziyet edenlere 19 uncu maddede belirtilen cezalar uygulanır.
Denetim işlemleri MADDE 18 – (1) Kurban hizmetlerinin denetlenmesi Kurul ve Komisyon üyesi kurum ve kuruluşlar ile kolluk kuvvetlerince yapılır.
(2) Bayram öncesi ve bayram süresince zabıta birimlerince aralıksız denetim yapılır.
(3) Kurbanlık hayvanların yüklenmesi ve sevkleri sırasında ve hayvan kesimi/satışı yapılan yerlerde, Komisyon üyesi kurum ve kuruluşlar ile kolluk kuvvetlerince “Kontrol Listesi” Ek-3 çerçevesinde denetimler gerçekleştirilir, denetimlere ait kontrol listeleri dosyasında muhafaza edilir.
Cezai hükümler MADDE 19 – (1) İlgili mevzuat ve Kurul/Komisyon Kararlarına aykırı hareket edenler hakkında aşağıdaki cezai işlemler uygulanır:
a) Kurban satış ve kesim yerlerinde; ilgili mevzuat ve Kurul/Komisyon Kararları ve 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri kapsamında çevre kirliliğinin önlenmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarına ilişkin hazırlanan yönetim planı çerçevesinde denetim yapılır. 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci maddesinde yer alan hususlara aykırı hareket edenlerden;
1) Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara Çevre Kanununun 20 nci maddesinin (s) bendi gereğince, 196 TL,
2) Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere ise Çevre Kanununun 20 nci maddesinin (j) bendi gereğince toplu kesimler için 49.095 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 1.221 TL cezai işlem aynı Kanunun 24 üncü maddesi kapsamında uygulanır.
b) Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra kan, atık ve iç organları sokak, cadde ve parklarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli yasal yaptırımlar uygulanır.
c) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre; satılırken, hayvanların sağlıklarının iyi, barındırıldıkları yerin temiz ve sağlık şartlarına uygun olması zorunludur.
ç) 5199 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasına göre; hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanır. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına 1.057 TL idari para cezası uygulanır.
d) İlgili Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlere hayvan başına 2.651 TL idari para cezası uygulanır.
e) 5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (a) bendine göre; hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasak olup bu hükme aykırı davrananlara 526 TL idari para cezası uygulanır.
f) 5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre; kesin olarak öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücutlarına müdahalede bulunmak yasak olup bu hükme aykırı davrananlara 526 TL para cezası uygulanır.
(2) Birinci fıkrada yer alan cezai işlemler İçişleri Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarının ilgili birimleri ile belediyelerce uygulanır.
======================================
Ek…2
A) Geçmişte kurbanlık hayvanlara yapılan işkence ve vahşet haberlerine örnek linkler
http://www.haberturk.com/…/885977-10-yasinda-kasap-soke-etti
http://www.haberturk.com/gun…/haber/885933-yine-ayni-goruntu
http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/89674.aspx
http://www.haber3.com/ozel-haber-cocuklarin-gozu-onunde-kur
http://www.ozgurkocaeli.com.tr/…/golcukte-yol-kenarlarinda-…
http://www.beyazgazete.com/…/kacak-kurban-kestiler-1983503.…
http://www.beyazgazete.com/…/kacak-kurban-kestiler-416308.h…
http://bizimkocaeli.com/…/89734-yasaga-ragmen-sokak-ortasin…
http://www.f5haber.com/g…/balkonda-kurban-kesti-haberi-7402/

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Genel

Belediye Başkanlığına: Hayvanlara İlişkin Uygulamalar İçin DURUM TESPİT RAPORU

Sevgili Arkadaşlar, 1. Daha önce belediyelerin uygulamaları için GENEL PRENSİPLERİ içeren DURUM TESPİT RAPORU hazırlanma yöntemlerini yazmıştık. O genel prensipleri iyice okumalısınız. 2. Sonra ise aşağıda hazırladığımızı belediyeye gönderilecek HAZIR

Kurumsal Çalışmaları

HayKonfed Sancaktepe Çalışmaları

İstanbul – Sancaktepe Veteriner İşleri Şefi Kenan bey ve vet. hekimler Yusuf bey ve Mustafa bey ile toplantı yaptık. Sıcak bir ortamda geçen toplantıda HayKonfed olarak taleplerimizi belirtip bunların yasal olarak