Dikkat! Şehirlerde Hayvan Bırakmayacak Kanun Tasarısı Başbakanlığa Gönderilmiş..

DİKKAT!  Şehirlerde HAYVAN bırakmayacak KANUN TASARISI başbakanlığa yollanmış..

Arkadaşlar, Önceki dönemde TBMM de KADÜK olan sahipsiz hayvanlar için KATLİAM maddeleri içeren KANUN TASARISI, başbakanlığa yeniden yollanmış.

Şu anda KANUN ÇIKSIN talepleri arttığı için, bakanlık fırsattan istifade, bu ŞEHİRDE HAYVAN BIRAKMAYACAK olan bu KANUN TASLAĞINI Başbakanlığa yolladı. Herkes bu tasarıdaki kanun maddelerini okusun.

TALEBİMİZİ doğru yapalım.

Kanun TCK ya geçsin ama eğer SOKAKLARDA HAYVAN KALMAZSA bunun ne kıymeti olacak?
1) Kanun Tasarısının 6. Maddesi bakımevlerinde kısırlaştırılıp sahiplendirilemeyenler için, “okul, hastane, ibadethane, çocuk oyun alanı gibi toplumun yoğun olarak kullandığı yerler HARİÇ alındıkları ortama bırakılır.” DİYOR. Toplumun yoğun olarak kullanmadığı, park,. cami, okul, oyun alanı olmayan NERESİ VAR BİR ŞEHİRDE söyler misiniz?
2) Ayrıca, TASARI nın 8. Maddesi “nüfusu 100 binin üstündeki yerlerde” kısırlaştırma bakımevi yapılmasını ön görüyor. Nüfusu 100 binin altında olan yerlerde KISIRLAŞTIRMA MERKEZİ gerek görmüyor. Bu durumda, nüfusu 100 binin altında olan 1200 ye yakın İLÇE ve BELDEDE yaşayan hayvanlar, kısırlaştırma olmadığı için hızla üreyecekler. Şehirlerde de insan yoğunluğu olan yerlerde, cami, okul, park olan yerler de bu hayvanlar için yasak olmasından dolayı, hayvanlar şehir dışlarına atılacaklar. Felaketi düşünebiliyor musunuz?
KANUN ÇIKSIN taleplerini fırsat bilen BAKANLIK, şehirlerdeki hayvanları şehir dışına atacak olan bu TASARIYI hemen BAŞBAKANLIĞA yollamış.
Herkes kanun maddelerini okusun.
Sayın Başbakan’a yazıp , “kanun tasarısının ORMAN SU İŞLERİ Bakanlağında yeniden Baro, Veteriner Hekim Odaları, Üniversiteden Akademisyenler ve bütün STK ların ve gönüllü kuruluşların katılımı ile YENİDEN GÖRÜŞÜLMESİNİ” talep etmeli.
Bu arada, Deney, sirk, hayvanat bahçesi, evlerdeki hayvanlar ve diğer hayvanlar için sakıncalı diğer maddelerini de 2. aşamada ayrıca gündeme getireceğiz.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Nesrin Çıtırık/ HayKonfed Başkanı


Sayın Başbakanımız,

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda değişikliklerini içeren KANUN TASARISI, geçen dönem TBMM de kadük olmuştu. Bu tasarı, tüm hayvanlar için sakıncalı maddelerinin yanında, yüzbinlerce sahipsiz hayvan için KATLİAM ile sonuçlanacak maddeler içeriyordu.
O dönemde, tasarı için meslek odaları ve STK ların görüşü alınmadan Orman Su İşleri Bakanlığının bürokratları tarafından hazırlanıp, TBMM Çevre Komisyonunda emrivaki ile geçirilmiş fakat zamanlama açısından KADÜK olmuştu.

 Akademisyenler, meslek odaları ve STK lar tarafından büyük eleştiri alan bu tasarı, aynı şekilde KATLİAMLARLA neticelenecek maddeleri ile yeniden gündeme getirilme aşamasındadır.

Türkiye’deki hayvan hakları savunucuları olarak önemli talebimiz, KADÜK olan kanun tasarısının tamamen iptal edilmesi, Orman Su İşleri Bakanlığında STK ların, meslek odalarının, üniversite temsilcilerinin katılımı ile YENİDEN KANUN TASARISININ HAZIRLANMASIDIR.
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununu ilk kez çıkaran AK PARTİ Hükümetinin, bu KATLİAM MADDELERİ içeren KANUN TASARISININ yeniden gündeme gelmesine de “izin vermemesini” umutla bekliyoruz.

Durumu bilgilerinize saygılarımızla arz ederiz.

Nesrin Çıtırık
Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı.

Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu 
Marmara Hayvan Hakları Federasyonu
Ege Hayvan Hakları Federasyonu

KANUN TASARISINDA SAHİPSİZ HAYVANLARA YÖNELİK KATİLAMLA NETİCELENECEK MADDELER:

Tasarı Madde 8: Hayvanların üremelerini önleyecek KISIRLAŞTIRMA merkezlerinin, sadece nüfusu 100 binden fazla olan şehirde kurulmasını hükme bağlamıştır. Nüfusu 100 binden az olan ilçe ve beldede KISIRLAŞTIRMA merkezi kurulmasına gerek görmemiştir. Bu durumda, yurt çapında 200 e yakın şehirde kısırlaştırma merkezi olacak, kalan 1200 e yakın ilçe ve beldede sahipsiz hayvanlar kontrolsüz olarak çoğalacak, bir taraftan da şehir dışlarına atılacaktır. Hayvan sayısının artışında adeta patlama olacaktır. Belediyelere kısırlaştırma konusunda bir yaptırım da getirilmemiştir.

Tasarı Madde 3: Toplanıp kısırlaştırılan hayvanlardan “sahiplendirilemeyenler, okul, hastane, ibadethane, çocuk oyun alanı gibi toplumun yoğun olarak kullandığı yerler hariç alındığı ortama bırakılır.” hükmü vardır. Şehirlerde insanların yoğun olmadığı hiç bir yer yoktur. Bu madde ile, zaten çoğu merkez olmadığı için kısırlaştırılmayan hayvanlar, şehir dışlarına atılacak ve KATLİAMLAR başlayacaktır. Kısırlaştırarak sahipsiz hayvan popülasyonunu kontral etmek yerine, sonu ölümle sonuçlanacak SÜRGÜNLER olacaktır.

kanun_degismeli1

maddeler1

maddeler2

maddeler3

maddeler4

maddeler5

maddeler6

maddeler7

maddeler8

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Yasa Tasarısı

Sayın Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu,

Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Prof Dr Veysel Eroğlu, Hayvanları Koruma Kanununun TCK ya geçmesi için toplumsal talep oluşmaktadır. Fakat, mevcut kanun tasarısı sadece vatandaşlardan hayvanlara gelen işkence, vahşet

Yasa Tasarısı

TBMM ve KAMUOYUNA: Hayvanları İçin TUZAK MADDELER İçeren YASA TASARISI Yeniden Görüşülmelidir

Kamuoyuna ÖN AÇIKLAMADIR, Sayın Orman Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun, geçen hafta Hayvanları Koruma Kanunu’nunda hayvanlara karşı işlen suçların Türk Ceza Kanunu kapsamına alınacağı konusundaki açıklaması üzerine Hayvanların Yaşam Hakları

Yasa Tasarısı

Hayvanseverler DİKKAT!!!

Hayvan severler DİKKAT: Adalet Bakanı da Hayvanları Koruma Kanunu’nun TKC ya geçeceğini söyledi. Mevcut tasarı sadece VATANDAŞA ceza verilmesini içeriyor. Eğer, belediyeler de CEZA KAPSAMINA alınmazsa NELER OLACAK: Katil toplama