Tokat/ Zile Belediyesi’nin Hayvan Hakları İhlâli Sebebiyle Soruşturma Talebimizdir.

Konu: Yasaya ve Vîcdana Aykırı olarak Tokat/Zile Belediyesi’nin Yaptığı Hayvan Hakları İhlâlî İçin Soruşturma Talebidir.

İlgi ve Gereği; Bimer, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Valilik İl Hayvanları Koruma Kurulu Başkanlığı, Valilik, Kaymakamlık, Orman Su İşleri Bakanlığı, Orman Su İşleri Bölge ve Şube Müdürlüğü, Parti Genel Merkezleri, İl ve İlçe Başkanlıkları, Jandarma Komutanlığı, İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü, Basın Kuruluşları, STK lar.
Tokat Valiliği Yüksek Makamına,
10.03.2016 Tarihli (Ek1) Gazete haberinde görüleceği üzere, Zile Belediyesi Hayvan Hakları ihlâlî yaparak, vîcdan ve merhamet boyutları dışında, kepçe ile büyük çukurlar açarak hem önceden öldürülmüş köpek bedenlerini hem de canlı sokak hayvanlarını bu çukurlara atarak  ölüme terketmiştir. Çukurların üstleri de toprak yığınlarıyla kapatılmış olup, canlı, yaşayan  sokak hayvanları da acımasızca katledilmiştir.
Oysa ki, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu MADDE  4. GEREĞİ – Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır:

a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir.

b) Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi  yaşamları desteklenmelidir.

c) Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır.

Bu bağlamda;

1- Zile Belediye Başkanı hakkında soruşturma açılıp, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kuruluna ve Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilmesini,tüm çalışanların ifadelerinin alınmasını, emir verenler ile köpekleri öldürenlerin ve çukurlara atanların görevi kötüye kullanmaktan adlî ve idarî işlem yapılmasını,

2- Sokak Hayvanlarının öldürülmesi sebebiyle 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince soruşturma açılmasını ve öldürülen hayvan sayısı kadar Zile Belediyesi’ne İDARÎ PARA CEZASI verilmesini,

3- Sokak Hayvanlarının ölümüne sebep olan görevlilere, öldürülen köpek sayısı (Madde 28./ c ve k gereği) kadar İDARÎ PARA CEZASI verilmesini, İDARÎ İŞLEM yapılarak DİSİPLİN CEZASI ile cezalandırılmalarını,

4- Diğer bütün belediyelere bu tür yasa dışı faaliyetlerde bulunmaması için İl Hayvanları Koruma Kurulunca uyarı yazılarının gönderilmesini, Orman Su İşleri Müdürlüğünün belediyelerin icraatını takip etmeleri ve gerektiğinde soruşturma açmalarının sağlanmasını talep ediyoruz.

Yasaları ihlal etmesinin yanında ciddi bir vahşet olan bu durumun sorgulanmasının ve suçlular hakkında cezalandırma işleminin yapılmasının, valiliğinizce vicdani bir görev olarak da kabul edileceğine inanıyoruz.

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair tarafıma bilgi ve vevap verilmesin,
Saygılarımla arz ederiz.
T.C Kimlik
İsim Soyisim
zilekatliam1

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Haberler

Uşak’ta Can Dostlarımıza Mezar Olan Kamyon Sahibine 67 BİN TL Ceza

Uşak Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği ve ilk cezalar geldi. Denizli Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü araç sahibine 67.Bin TL civarında ceza kesti. Peki bitti mi? Hayır tüm failleri bulunacak ve

Kurumsal Çalışmaları

HayKonfed olarak bugün Açık Radyo’da HAYVANA ŞİDDET ve TASARI konusundaki görüşlerimizi dile getirdik.

Cezaların caydırıcı olması için 2 yıldan başlaması gerekmektedir..Hayvana şiddet kamuoyuna yansıyanların dışında, görmediğimiz daha 1000 lercesi yaşanıyor. Bu hayvanları ıssızlara, çöplüklere, ormanlara Belediyeler atıyor.Hayvanlar, adeta ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ vahşeti altındalar.

Haberler

Trakyalılar Hayvan Hakları İçin Buluşuyor!

Sayın Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Bölge Belediye Başkanlarımızın, Bilim İnsanlarının, Resmi Kurum Temsilcilerinin, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Silivri STK Yöneticileri Ve Hayvan Hakları Savunucularının Katılımıyla; Hayvan Hakları ve