Yeni Anayasa’da, Hayvanların Yaşam Hakları da Güvence Altına Alınmalıdır!

Sayın, T.C. Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Bakanları, Milletvekilleri Ve Siyasi Parti Yöneticilerine, Kamuoyuna, Tüm Yaşam Hakkı Savunucularına Çağrımızdır.

Yeni Anayasa görüşmelerine başlandığı bu günlerde; çocuklarımıza yaşanılır bir ülke ve dünya bırakmak çabasında olan biz yaşam hakkı savunucuları; Anayasa’ya çağdaş, demokratik bir Anayasa’da mutlaka olması gereken “devlet gelecek nesiller yararına doğal hayatı ve hayvanları korumakla yükümlüdür” maddesinin de eklenmesini talep ediyoruz.

T.C. Anayasa’sında bulunacak bu madde çok sayıda dünya devleti yöneticilerine de örnek ve bilim insanlarının doğanın tahribatı ile canlı türlerinin yok olmasına karşı, yeryüzünde yaşamın devamı için önlem alınmasını isteyen çağrılarına yasal – emsal dayanak oluşturacaktır.

Herkesi “doğal hayatın ve hayvanların” korunmasının anayasal güvence altına alınması için çağrıya destek olmaya çağırıyoruz.

HayKonfed – Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu
Anadolu Fed – Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu
Marmara Fed – Marmara Hayvan Hakları Federasyonu
Ege Fed – Ege Hayvan Hakları Federasyonu

yenianayasa6

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Hukuk

Hayvan Haklarının İhlali Halinde Türk Ceza Kanunu’nun Kullanılabilecek İlgili Maddeleri;

Hayvan Haklarının İhlali halinde Türk Ceza Yasasının kullanılabilecek ilgili maddeleri; Mala zarar verme MADDE 151. – (1) Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden,

Kanun Yönetmelik Mevzuat

Hayvanları Koruma Kanunu 2004 ten 2019 Yılına “Sorun ve Çözümler”

100 yıla yakın bir süre, yani 2004 yılına kadar belediyeler, her yıl öldürülmesi planlanan kedi ve köpek sayısını tahmini olarak çıkartır ve ZEHİR ve KIYMA parası için bütçe ayırırlardı. 2004

Kanun Yönetmelik Mevzuat

Hayvan Deneyleri Yönetmeliği (Çevre Bakanlığı) 6 Temmuz 2006

Hayvan Deneyleri Yönetmeliği (Çevre Bakanlığı) 6 Temmuz 2006 6 Temmuz 2006 PERŞEMBE    Resmî Gazete    Sayı : 26220 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: HAYVAN DENEYLERİ ETİK KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA