Yeni Anayasa’da, Hayvanların Yaşam Hakları da Güvence Altına Alınmalıdır!

Sayın, T.C. Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Bakanları, Milletvekilleri Ve Siyasi Parti Yöneticilerine, Kamuoyuna, Tüm Yaşam Hakkı Savunucularına Çağrımızdır.

Yeni Anayasa görüşmelerine başlandığı bu günlerde; çocuklarımıza yaşanılır bir ülke ve dünya bırakmak çabasında olan biz yaşam hakkı savunucuları; Anayasa’ya çağdaş, demokratik bir Anayasa’da mutlaka olması gereken “devlet gelecek nesiller yararına doğal hayatı ve hayvanları korumakla yükümlüdür” maddesinin de eklenmesini talep ediyoruz.

T.C. Anayasa’sında bulunacak bu madde çok sayıda dünya devleti yöneticilerine de örnek ve bilim insanlarının doğanın tahribatı ile canlı türlerinin yok olmasına karşı, yeryüzünde yaşamın devamı için önlem alınmasını isteyen çağrılarına yasal – emsal dayanak oluşturacaktır.

Herkesi “doğal hayatın ve hayvanların” korunmasının anayasal güvence altına alınması için çağrıya destek olmaya çağırıyoruz.

HayKonfed – Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu
Anadolu Fed – Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu
Marmara Fed – Marmara Hayvan Hakları Federasyonu
Ege Fed – Ege Hayvan Hakları Federasyonu

yenianayasa6

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Hukuk

Bilgi Edinme Hakkı Yasası

Yasanın bizi ilgilendiren önemli maddelerini buraya alıyoruz. BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU Kanun No. 4982           Kabul Tarihi : 9.10.2003 Bilgi edinme hakkı   MADDE 4.- Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir. Türkiye’de

Kanun Yönetmelik Mevzuat

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliği

Çevre ve Orman Bakanlığından: HAYVANLARIN KORUNMASINA DAİR UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (12.05.2006 tarih ve 26166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Kanun Yönetmelik Mevzuat

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu

Hayvanları Koruma Kanunu HAYVANLARI KORUMA KANUNU Kanun No. 5199        Kabul Tarihi : 24.6.2004      BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1. – Bu Kanunun