38 – Belediye Başkanlığına: Belediye HAYVAN HAKLARI KURULU Kurulması, Mama, Tedavi, Bakım Desteği Verilmesi Talebimiz

KONU :  Sahipsiz hayvanlar için “gönüllülerce oluşturulan besleme odaklarına”, yasa gereği olarak belediyenin mama desteğinde bulunması ve sahipsiz hayvanlara bakan gönüllülere TEŞVİK  çerçevesinde eşgüdüm sağlanarak bakım ve tedavi desteği verilmesi ve Belediye-Gönüllü arasında iletişim, destek ve teşvikin sağlanması için HAYVAN HAKLARI İLETİŞİM KURULU oluşturulması talebimiz.

YASAL DAYANAK :

1-İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği Madde 5 (e),

2-Hayvanları Koruma Kanunu MADDE 4.

3-Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmelik Madde 21 (d)

BİLGİ ve GEREĞİ İÇİN DAĞITIM: BİMER, Orman Su İşleri Bakanlığı, İçişleri      Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Valilik ve İl        Özel İdare Müdürlüğü, İl Mahalli İdareler Müdürlüğü, Orman Su İşleri Bölge ve İl    Müdürlüğü, Basın Kuruluşları

Belediye Başkanlığı’na

Hayvan haklarında gönüllü – resmi kurum işbirliğini,  Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği 8 ayrı maddede olmak üzere hükme bağlamıştır. Mevcut kanunlar içinde gönüllüye böyle yer veren başka bir kanun yoktur. (Bakınız EK li kanun maddeleri)

Ayrıca İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği  5. Maddesi (e) şıkkı, diğer pek çok sosyal hizmetlerin yanında “başıboş ve sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetlerin de gönüllü katılımı ile yapılmasını” hükme bağlamıştır.

                Bu bağlamda:

  1. Bu yasa maddesi gereği, çoğu mağdur olan sahipsiz sokak hayvanlarını kendi bütçesini zorlayarak, imkansızlıklar içinde besleyip bakan hayvan sever gönüllülere, belediyenizce, yasalar çerçevesinde eş güdüm içinde,  mama, tedavi ve bakım desteğinde bulunulmasını, bu gönüllülerin sahipsiz hayvanları beslemesi ve bakmasının  TEŞVİK edilmesini talep ediyoruz.
  2. Ayrıca, hem Hayvanları Koruma Kanunu gereği hem de İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliğigereği şehrinizdeki gönüllüler, Orman Su İşleri temsilcisi ve belediyeniz görevlilerinin yer alacağı “Belediye-Gönüllü arasında iletişim, destek ve teşvikin sağlanması için HAYVAN HAKLARI İLETİŞİM KURULU” oluşturulmasını, düzenli toplantılar yapılmasını, karşılıklı olarak sorunların görüşülerek hayvan haklarında vicdani ve yasal çalışmalar yapılmasını talep ediyoruz.

Müracaatımıza ilişkin 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği kanuni süresi içinde tarafımıza cevap ve bilgi verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ediyoruz.

Nesrin Çıtırık

Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı

DOHAYKO Genel Sekreteri

T.C Kimlik :…

EK 1,2,3,4 Yasal Dayanak


Ek 1…“İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine GÖNÜLLÜ KATILIM YÖNETMELİĞİ” 5. Maddesi (e) şıkkı, diğer pek çok sosyal hizmetlerin yanında “başıboş ve sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetlerin de gönüllü katılımı ile yapılmasını” hükme bağlamıştır.

EK..2 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliği 

MADDE 21- (1) Toplanılan sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar aşağıdaki esaslara göre bakılır :

(d) Sahipsiz hayvanlara besleme odağı kurmakla görevlendirilmiş belediyeler, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde beslenme odakları kurar ve hayvanların beslenmesine yardımcı olur. Hayvanlar, hiçbir suretle ilgili belediye sınırları dışındaki bir ortama, ormanlık alana veya diğer yaban hayatı yaşam alanlarına bırakılmaz.

EK..3 : Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin, Belediyelerin gönüllüler ile çalışmalarını hükme bağlamış maddeleri:
MADDE 4– j) Yerel yönetimlerin, GÖNÜLLÜ kuruluşlarla İŞBİRLİĞİ içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve hastaneler kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlamaları ve eğitim çalışmaları yapmaları esastır.

MADDE 5 – b) Yerel hayvan koruma görevlileri ve GÖNÜLLÜ kuruluşlar ile İŞBİRLİĞİ yaparak sahipsiz hayvanların kontrolünü takip etmekle,
e) Sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ile ilgili faaliyetleri, belediyelerle ve GÖNÜLLÜ kuruluşlarla EŞGÜDÜM sağlayarak yaptırmakla,
f) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetleri belediye, GÖNÜLLÜ kuruluş ve yerel hayvan koruma görevlileri ile KOORDİNELİ olarak düzenlemekle görevlidirler.

EK… 4 : Hayvanları Koruma Kanunu MADDE 4 (d) şıkkında Gerçek ve Tüzel Kişilerin Teşviki ve Eşgüdüm Sağlanması Hükmü vardır. Sahipsiz hayvanlara bakan gerek dernekler, STK lar ve gerekse gönüllülerin bu kanun kapsamındaki tüm kurumlarca, yani Belediyeler, Orman Su İşleri Müdürlükleri başta olmak üzere, Valilik İl Hayvanları Korumu Kurulu üyesi olan Müftülük, Milli Eğitim, Sağlık Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü gibi müdürlüklerce “desteklenmesi” esas olarak yönetmelikten de öte ANA KANUNDA yer almıştır.

(YASAL TALEBİMİZ: Belediyeler, Orman Su İşleri, Valilik, Müftülük, Milli Eğitim gibi kurumların gerçek ve tüzel kişi olarak bizi “mama, tedavi, klübe, dışarıda yemek dağıtımı, yemek dağıtımında araba temini, fabrika marketlerden yemek temini, barınaklara gidiş gelişte bize vasıta temini” gibi sahipsiz hayvanlara ilişkin tüm çalışmalarımızda desteklemelerini talep edeceğiz ve bunu yapmayan kurumları “yasayı ihlal etmekten, görev ihmalinden” şikayet edeceğiz)

Hayvanları Koruma Kanunu MADDE 4. – Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır: d) Hiçbir maddî kazanç ve menfaat amacı gütmeksizin, sadece insanî ve vicdanî sorumluluklarla, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu Kanunda öngörülen koşulları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin teşviki ve bu kapsamda eş güdüm sağlanması esastır.

ilozel_idaresi

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Protesto Ediyoruz!

Amasya/Merzifon Belediyesi Köpekleri Narkotik İlaçlı Oklarla Vurarak Öldürdü.

Amasya/ Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı HESAP VER! Belediye ekiplerin köpekleri çifter çifter attıkları NARKOTİK ilaçlı OKLARLA VURARAK öldürdü. Gece yarısı, toplumun dikkatinden kaçırarak VURDUKLARI köpekler, vuruldukları yerde can verdi

Şikayet ve Talep

Mezbahanede İŞKENCE ile KESİM VAHŞETİ

DİKKAT! Şiddet içerikli görüntüler. HAYKONFED’e gönderilen görüntülerde, “ünlü” bir mezbahada hayvanların nasıl bir işkence ile kesildiği gösteriliyor. Bu zulme karşıysanız lütfen harekete geçin ve hem Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na

Şikayet ve Talep

İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü KATLİAMLARA Ortam Sağlıyor.

İstanbul’da “İBB ile İLÇELER” arasında, hizmet protokolü kullanılarak 100.000 lerce köpeğin YOK EDİLDİĞİNİ bizzat İBB nin resmi sitesindeki RAKAMLAR ile ispat ediyoruz. Biz bunu ispat ettiğimizden beri İBB Veterinerlik nasıl