“Şiddete KARŞI Sevgi Eğitim Projesi”: Edutainment Yöntemi ve Örnek Fotoğraflarla Uygulama Bilgileri

Uygulaması çok kolay, ayrıca bir masraf gerektirmeyen, tüm ekipman ve materyalin Okul İdaresi tarafından ve ilgili kurumlarca sağlandığı, çalışmaların okul öğretmenleri yönetiminde bizzat öğrenciler tarafından yapılıp sergilendiği bir EĞİTİM PROJESİNİN uygulama bilgileri aşağıda. Bu proje tek bir okulda olduğu gibi, çok sayıda okulda da aynı anda başlatılabilir.
Gönüllü veya STK nın ana işlevi, okul müdür ve öğretmenlerine bu projenin nasıl uygulanacağını anlatmak, yönlendirmek, öğrencilerin YARATICI gücünü harekete geçirerek Edutainment (eğlendirerek eğitme) yöntemi ileYAPARAK YAŞAYARAK öğrenmesini ve anlatmasını sağlamak.
STK sadece YÖNLENDİRİCİ DANIŞMAN yani MENTÖR olacak.
Okul yönetimin sağlayamadığı materyal ve ekipmanı başta belediyeler ve valilikler olmak üzere diğer resmi ve özel kurumlardan sağlayacak.
Nesrin Çıtırık
Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı

‘ŞİDDETE karşı SEVGİ’ EĞİTİM PROJESİ

ÖRNEK FOTOĞRAFLARLA UYGULAMA AŞAMALARI

Bir insanın bakış açısını değiştirmek,
O insana yeni bir DÜNYA armağan etmektir…

Dünya’ya da sorumluluk sahibi bir İNSAN armağan etmektir.

1. PROJE GEREKÇESİ:

Günümüzde artık ilkokullara kadar inen ve gittikçe dahada yaygınlaşan ŞİDDET, yönetimlerin bir dizi acil önlem almalarını gerektiren ciddi bir TOPLUMSAL TEHLİKE haline gelmiştir. Özellikle çocuklarda da yaygınlaşmış olan ŞİDDET duyguların SEVGİ ile yer değiştirmesi için, hayvanlara karşı duyulan merhamet ve şefkat duygularının geliştirilmesi, toplum bilimciler ve psikologlar tarafından da bilimsel kabul görmüş bir gerçektir.

Genel şiddet içinde, çocuk şiddeti bir İMDAT ÇIĞLIĞI olarak karşımızdadır ve toplumsal hastalığın belirtisi olan bir yüksek ateştir.Şiddet uygulayan çocukların da ‘çaresizlik ve acılarla yoğrulmuş’ zor koşulların ve sosyal yapının kurbanı olduğu apaçık ortadadır.

Dünya’da en zayıf halka olan ‘savunmasız çocuklar’ ve ‘çaresiz hayvanlar’ arasında oluşacak ‘MERHAMET, KORUMA VE PAYLAŞMA’ duyguları, insanlığın en büyük derdi olan ‘şiddetin’ üstünden geçecek bir ‘sevgi köprüsü’ olacaktır. Sevgi duygusunun tohumlarının çocukların yüreklerine ekilmesiyle, o tohumlar çocuklarla birlikte büyüyüp serpilip gelişerek ‘tüm dünyayı ve evreni’ kucaklayacaktır.

Şiddet karşısında SEVGİ zafer kazanmalı, minik yüreklerdeki ŞİDDET sökülüp atılmalıdır. Bu nedenle, karşılıksız katıksız bir sevgi pınarı olan can dostlarımız hayvanlarla, her biri birer kanatsız melek olan çocuklarımız arasında ‘sevgi köprüsü’ oluşturulmalıdır.

Bu bağlamda; kolay uygulanabilir, sürdürülebilir ve hedef kitleye doğrudan ulaşabilirliği yüksek ‘ŞİDDETE KARŞI SEVGİ’ projesi geliştirdik. Toplumun tüm katmanlarından destek ve ilgi bekliyoruz.

2. PROJENİN ANA AMACI:

Çocuklardaki ‘şiddet’ duygusu, kendinden küçükleri, yaşıtlarını ve zaman zaman da büyüklerini de hedef alacak boyutlara ulaşmıştır. Fakat bu çocuk şiddetinden en büyük payı, maalesef zincirin en zayıf halkası olan en savunmasız ‘hayvanlar’ almaktadır.

Bu bağlamda çocuklardaki ‘şiddet’ duygusunun ‘sevgi’ duygusuna dönüşmesini, çocuklar ile can dostlarımız olan hayvanlar arasında ‘dostluk ve korumaya’ yönelik bir iletişim sağlamak projenin ana amacıdır.

Bu dostluk duygusunun çocuğun toplum ve dünya ile olan ilişkisini de olumlu yönde geliştireceği ve ‘şiddeti’ azaltacağı eğitimciler tarafından da kabul edilmektedir. Çocuğun davranış gelişimi, aileyi de etkileyeceği için, projenin endirekt olarak büyükleri de kapsayacağı açıktır.

3. HEDEF KİTLE

Birinci planda, özellikle yaşamın zor koşullarda geçtiği, buna paralel olarak aile içi şiddetin ve bunun yansıması olarak ÇOCUK ŞİDDETİNİN yoğun olduğu beldelerde ve köylerde bulunan okullardaki çocuklara öncelikli olarak, ikincil olarak tüm ilk öğretim okullarında okuyan öğrencilere ulaşılacaktır.

4. YÖNTEM

Edutainment yani “eğlendirerek eğitme” yöntemi ile,  hayvan hakları STK ları veya gönüllüleri ile okullarda  “HAYVAN HAKLARININ ÖĞRENCİLERE yine ÖĞRENCİLER TARAFINDAN” anlatılıp öğretilmesi  bu projenin ana özelliğidir. Öncelikle ana hedef kitle olan şiddete yatkın çocukların bulunduğu okullarda, hayvan sevgisi ve yaşam hakkının bizzat çocuklar tarafından ‘ oluşturulup sunularak’ animasyon ve çeşitli gösterilerle anlatılması yöntemi kullanılacaktır. Yani çocuklar YAPARAK YAŞAYARAK öğrenme metodu ile, kendi yaratıcı güç ve hayalleri ile mini pandomim, ront, şiir , şarkı ve çeşitli etkinlikler ile sunumlar hazırlayacaklardır. Tüm araç ve gereçler, materyaller, animasyon kıyafetleri, sahne dekorları OKUL YÖNETİMİ tarafından sağlanacak. Bu materyal ve ekipmanın sağlanmasında kurumlar ile iletişim kurularak yardımcı olunacak.

5. UYGULAMA HAZIRLIK AŞAMALARI

 

  1. Tek taraflı iletişim olan “Anlatanı dinleyen” yöntemi ile ÖĞRENME-ÖĞRETME nin başarılı olmadığı , hayvan haklarının ve sevgisinin çocuklar tarafından hazırlayıp sunulduğu KATILIMCI bir yöntem, yani çocukların yaparak-yaşayarak öğrenmeleri temeline dayanan ilk 4 maddeyi içeren ŞİDDETE KARŞI SEVGİ PROJESİ dosyası ekinde örnek fotoğraflara hazırlanacak.
  2. Başta Valilik olmak üzere, Milli Eğitim Müdürlüğüne proje ÜST YAZI ile sunulup ONAY istenecek. Sonra Orman Su İşleri Müdürlüğü, Veteriner Hekim Odası, çocuk tiyatroları, ana okulları, basın kuruluşları, özel kuruluşlar ile temaslar sağlanıp, bilgi ve malzeme desteği istenecek.
  3. Çalışma yapılacak şehrin belediye başkanı ile görüşülüp ve etkinlikte kullanılmak üzere broşür ve afişlerin bastırılması istenecek. 50.000 adet broşür talep edilecek.
  4. Sosyo-ekonomik açıdan dar gelirli grubunun bulunduğu semtlerdeki okullar ziyaret edilip ve proje okul yöneticilerine anlatılacak. Kabul eden okullarla müşterek çalışma başlatılacak.
  5. Okulda hayvanların korunmasına ve yaşam haklarına ilişkin, öğretmenlere hem proje tanıtımı hem de okulda yapılacaklar anlatılacak.  Bizzat çocuklar tarafından hazırlanacak ‘mini tiyatrolar, şarkılı oyunlar, şiirler, danslar, Hayvan Hakları başlıklı öğrencilerden gelen yazı, hikaye, fotoğraf, resim ve şiirlerin yer alacağı duvar pano gazeteleri, kompozisyonlar, resim sergileri’ ve başka etkinlikleri kapsayan etkinlik çalışmalarını çocukların yapmaları istenecek. Hazırlıkların Resim ve Müzik öğretmenlerinin de aktif katkısı ile yapılması talep edilecek. Okulda bir tek sınıf için olabilir veya bütün sınıfları kapsayabilir. Bir şehirde bir kaç okul veya bir ilçenin tüm okulları olabilir. Etkinliklerden bazılarını seçebilir, farklı etkinlikler ekleyebilir. Tiyatro gruplarından destek alabilir.
  6. Öğrencilerin malzeme, kıyafet ve ekipman bulmaları için, OKULUN belediyeler ve kurumlar ile iletişim kurmaları sağlanacak. Etkinlik provalarına gidilecek. Bu projenin uygulanması için asgari 2 hafta gerekli. Süre daha da uzun olabilir. Bu süreçte de hayvanların yaşam haklarına ilişkin öğrencilerin katkısı ile yeni söylemler oluşturulacak. Okul için uygun bir günde etkinlikte yer alana öğrencilerin SUNUM yapmaları, diğer öğrencilerin de katılarak izlemeleri ortamının hazırlanması istenecek.
  7. Bu çalışmaların sahnelenmesi gününe  Vali, ilgili Vali Yardımcısı, Belediye Başkanı, Kaymakam ve Milli Eğitim Müdürü, Orman Su İşleri Müdürü ve diğer ilgili kurumlar ile öğrencilerin aileleri davet edilecek. Basının katılımı sağlanacak. Performansların sergilenmesi öncesinde, Hayvan Hakları Duvar Pano Gazetesi, sergilenen resimler ziyaretçilerce gezilecek.
  8. Kurumlardan, Valilikten, Özel İdarelerden, büyük AVM lerden imkan olursa çocuklara verilmek üzere hediyeler istenecek. Okul Müdürüne ve öğretmenlere “Hayvan Haklarında Duyarlı Okul Başarı Belgesi” verilecek. Ayrıca etkinlikleri hazırlayan çocuklara 1 ek teşekkür belgesi, izleyen okul çocuklarına ise 1 er tane KATILIM belgesi verilecek.

ŞİDDETE KARŞI SEVGİ PROJESİ İLE büyük zaman ve enerji gerektirmeyen, çocuklarda gerçekten olumlu değişim ve gelişim sağlayan UYGULANABİLİR ve SÜRDÜRÜLEBİLİR kolay bir çalışma ortaya çıkar.

Gönüllülerin esas olarak mekanizmaları harekete geçirme işlevi olan bu proje, imkanların en kısıtlı olduğu okullarda bile, köy okullarında bile uygulanabilir. Sponsor bulunması halinde proje detaylandırılıp geliştirilebilir. Sponsor bulunamazsa, ana gideri oluşturan  BROSÜR ve TEŞEKKÜR BELGELERİ konusunda belediyeler ve Orman Su İşlerinden destek istenmelidir.

Ekte Adana’da bir okulda yapılan pilot çalışmanın hazırlık ve uygulama resimleri   bulunmaktadır.  Adana’da bu pilot çalışmanın yapıldığı belde, hayvana şiddetin en yüksek olduğu yerlerden birisi idi. Etkinliğin ertesi günü öğretmenine gelen bir çocuk “Annesinin bahçeye gelen kedileri zehirleyeceğini” söylemiştir. Bu tek örnek bile bu YAPARAK-YAŞAYARAK eğitimin HIZLI dönüşünün bir göstergesi olması açısından önem taşımakta.
Bütün yurtta YÜZLERCE minik ÇOCUK YÜREĞİNİN Hayvan Dostlarımız için çarpacağı günlere kavuşmak dileği ile.

Nesrin Çıtırık
Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı
DOHAYKO Genel Sekreteri

1. Proje hayvan hakkı ihlallerinin sık yaşandığı bölgedeki bir okulda uygulandı. PROJEYE İLİŞKİN AŞAĞIDAKİ FOTOĞRAFLARI İNCELEYEREK UYGULAMA KONUSUNDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE FİKİR SAHİBİ OLABİLİRSİNİZ:

2. Okul öğrencisi 50 Çocuk gösterilerde yer aldı. 900 çocuk Resim yaparak, Duvar Gazetesine yazı, şiir, fotoğraf, origami, hikaye ve diğer çeşitli yollarla katılım sağladılar. Çocukların yaptıkları resimler bir ayrı sınıfta RESİM SERGİSİ şeklinde asıldı ve gelen misafirlere dolaştırıldı.

3. Animasyonlar için Belediyeler ve Özel tiyatrolardan kıyafetler, müzik aletleri ve diğer ekipman temin edildi.

4. Proje gösterisine Sn Vali Yardımcısı, İlçe Kaymakamı, Milli Eğitim Müdürü, İl Dernekler Müdürü, Resmi Dairelerin yöneticileri ve çok sayıda vatandaş ve veli katıldı.

5. Hayvan sevgisi konulu RONTLAR OYUNLAR MÜZİKLİ SUNUMLAR çocuklar tarafından sahnelendi.

6. Çocuklar hayvan sevgisi konusunda kendi yazdıkları MİNİ TİYATROLAR sergilediler. Bu aşağıda fotoğrafı görülen tiyatronun konusu, sokakta oynarken taşlanan bir köpeğin de canı olduğu, ona iyi muamele edilmesi şeklinde kurgulanmış. Çocuklar oynayan köpeği taşlıyorlar, köpek ağlayarak gidiyor, taşlayan çocuklardan birisi gece rüyasında kendini köpek görüyor ve arkadaşları onu da taşlıyorlar. Sabah uyandığında arkadaşları köpeği yine taşlamak istediğinde onlara rüyasını anlatıyor ve “çok canının yandığını, bunun yanlış bir davranış olduğunu, hayvanların da korunması gerektiğini” anlatıyor. Arkadaşları da ondan etkileniyor ve taşlanan köpekle birlikte sahnenin önüne gelip arkada trompetlerin eşliğinde HAYVANLARIN YAŞAMLARININ KORUNMASI gerektiğini, onlara eziyet edilmemesi gerektiğini söyleyerek izleyicileri selamlıyorlar. Ve tabii ki AYAKTA ALKIŞ ALIYORLAR.

7.  Hayvan Hakları Duvar panolarına Şiir Köşesi, Haber Köşesi şeklinde isimler vererek duvar gazeteleri yaptılar. Bu panolar sonra yıl boyu yazılar ve şiirler değişerek kaldı, süreklilik getirildi.

 

8. DOHAYKO Adına törende konuşma yaptık ve teşekkür belgelerini verdik.

9. Dönemin Belediye Başkanı Ömer Topçu ve Vali Yardımcısı Erdem Kıyak da çocukları performanslarından dolayı tebrik ettiler.

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Genel

Değerli sanatçı Sevinç Erbulak yeni hayvan hakları tasarısı ile ilgili düşüncelerini dile getiriyor.

Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısında BELEDİYELERİN DE CEZA KAPSAMINA alınması için sanatçılarımız da destek veriyorlar. Değerli Tiyatro Sanatçısı Sevinç Erbulak’a çok teşekkür ederiz. Nesrin Çıtırık/ HayKonfed Başkanı. Sevinç ERBULAK/ Tiyatro Sanatçısı “Hayvana

Kurumsal ve Saha Çalışmaları

İVHO 1. Sokak Hayvanları Refahı Kongresi HayKonfed Başkanı Konuşması Videosu ve Yazılı Özeti:

Yurdumuzda hayvanların uğradığı zulmü ve resmi kurumların görev ve yasa ihlallerini  İVHO 1. Sokak Hayvanları Refahı Kongresinde özgürce ve en vurucu biçimde dile getirdik. Ekteki konuşmamızı içeren VİDEOYU seyretmenizi ve

Kurumsal ve Saha Çalışmaları

4 Ekim’de Batman’da Yaptığımız Farkındalık Yürüyüşü

Türü ne olursa olsun, Türkiye’de ve tüm dünyada, hakları sözde kabul görse de hayvanlar şiddete, tecavüze, zulme ve türlü hak ihlâllerine maruz kalıyor. Bizim amacımız tüm bunlara dikkat çekmek. Umuyoruz

0 Yorum

Yorum Bulunmuyor!

Bu makaleye ilk yorum yapan siz olabilirsiniz!

Yorum Yapabilirsiniz

Solve : *
29 − 19 =